2007 Prosinec - 64. CESTA K VRCHOLU

Přečti si Prosincovou listárnu

Text k vytištění (.pdf 87 kB)

Přehled:

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0712–1–D– (1,2,3,4)

ČLOVĚK

 

? S 

V0712–2–D–(2,4)

LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

 

100S

V0712–3-J–(2)

ŽIVOTOSPRÁVA

 

?

V0712–4–D–(2,4)

SPORT

 

140-155 S/měsíc

V0712–5–J–(2)

ADRENALIN

 

500S/rok

V0712–6–D–(1,2,3,4)

FYZIČKA – 7 SUMMITS 

 

?

 Zadání úkolů

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0712–1–D– (1,2,3,4)

ČLOVĚK

 

? S 

 

 

 

 

Téma člověk je tvoje téma celoživotní, protože zajímat se o fungování lidského těla je cesta jak se naučit s ním správně zacházet, cesta jak předcházet řadě nemocí , cesta  jak vést zdravý, spokojený a šťastný život.Teprve poslední století se začalo intensivně o fungování člověka zajímat a vědomosti  o člověku v posledních letech představují dnes již obrovské knihovny a neustále geometrickou řadou narůstají. Nelze si tudíž představovat, že s jednou získanými znalostmi vydržíme po celý život v situaci bouřlivých medicínských objevů. Permanentní sebevzdělávání v této oblasti by tudíž  mělo patřit k našim prioritám. Proto četba faktografické literatury o člověku ( tedy nikoliv beletrie) a  všech poznatcích, týkajících se

jeho existence bude zvýhodněna oproti četbě běžné ziskem 40 S/100 str., což platí i pro studenty  příslušných oborů.

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0712–2–D–(2,4)

LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

 

100S

 

 

 

 

Vyznat se dnes v lékařské terminologii související se zdravím člověka je čím dál náročnější.

Druzí se vyjadřují v termínech kterým nerozumíš, nechceš si vyzkoušet  jak jsi na tom ? Připravil jsem pro Tebe výběr 100 termínů , který můžeš pojmout jako kvíz nebo jako učící text, nebo oboje dohromady tak, že  nejdříve odpovíš na to co znáš, paki se to můžeš podle libosti naučit a nakonec udělat konečný kvíz a jako výsledek vzít průměr z kvízu prvního a posledního.Je jasné, že zdravotní sestra bude mít v tomhle bodě výhodu, ale nemyslím, že by to bylo nespravedlivé.

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0712–3-J–(2)

ŽIVOTOSPRÁVA

 

?

 

 

 

 

Zcela obdobně jako v případě úkolu ČLOVĚK by jsi se měl dlouhodobě  zajímat i o správnou životosprávu. To je totiž cesta a možnost jak lidské tělo výrazně ovlivnit a to směrem ke zdraví, pakliže v sobě najdeš vůli  na sobě zapracovat. Cestou k tomu je způsob stravování a aktivní pohyb a sport.Motivací není nic menšího než zdravé , krásné a dobře fungující tělo jako sídlo zdravého ducha. Co víc si lze přát?

Četba faktografické literatury o životosprávě  bude obdobně  jako v úkolu předchozím zvýhodněna oproti četbě běžné opět ziskem 40 S/100 str. Máme však pro tebe připraven v oddíle textů výtah z knihy.Bukovský: Návod pro přežití pro muže, která podle MuDr.Cajthamlové, známé z televize, je plnohodnotná i pro ženy, protože muži se v základních tělesných funkcích a životosprávě  přece jen tolik neliší. Za prostudování tohoto nabitého textu, který má i s tabulkami 38 str. ti bude právem náležet 50 S. . 

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0712–4–D–(2,4)

SPORT

 

140-155 S/měsíc

 

 

 

 

V tomto velikém úkolu nebudeme mluvit o závodním a  špičkovém sportu, ale o sportu prováděném pro zdraví a pro radost z pohybu, o Tyršově heslu, že  ve zdravém těle je zdravý duch. Dnes a denně se můžeme v televizi přesvědčovat, že špičkový sport se pohybuje na hraně lidského zdraví a že tuto hranici jsou někteří ochotni pro peníze a slávu překročit.

Tohle není samozřejmě parketa pro nás. skauty, kteří umí ocenit sportování i když ne tak dokonalé v přírodě nebo na táboře a to podle možností, která přinášejí jednotlivá roční období.Naše výhoda spočívá v možnosti odzkoušet spousty.zajímavých sportů v přírodě i tělocvičně, místo abychom  trénovali na doraz se zdravotními riziky vícefázově stále jeden sport. a čekali na lavičce až nás trenér postaví do zápasu To je ovšem daň za velké uspokojení těch úspěšných, doprovázené sportovní slávou a penězy , což jsou  věci,kterých se zase my nedočkáme.Ale každý má svobodnou volbu.

Nám však jde ozdraví a radost z pohybu  i z toho, že si umíme poručit a každý den zacvičit nebo zasportovat, protože naše  sedavá civilizace nám už k pohybu během zaměstnání nedává žádnou šanci, což ještě před sto lety zdaleka úplně neplatilo. Půjde tedy o to vytvořit  si pro každodenní pohyb a sportování  návyk a to pokud možno v co nejmladším věku. To velice dobře vědí sportovní rodiče, kteří chtějí ze svých dětí mít sportovce, kteří by kráčeli v jejich stopách. Tito rodiče, jak se ukazuje, jsou dnes také nejlepšími trenéry svých dětí  (podobné je to asi i v hereckých rodinách). Jsme schopni tenhle úkol jako skauti vůbec zvládnout. Tady je naprosto nezastupitelná úloha vedoucího, který musí být v přístupu ke sportu vzorem. To je však bohužel  v mnoha případech problém, který musí být řešen, protože vlčata, světlušky, ale i skauti a skautky musí k maximálnímu pohybu být vedeni.Roveři a dospělí skauti pokud  v mládí nezískali potřebný návyk pro sportování  budou pohodlní a už se asi těžko změní, což jsem zblízka pozoroval na Lesní škole.

Při hledání jakési motivace pro tento návyk jsem přišel na tuto možnost:

Každý měsíc máš k dispozici tolik svemů kolik je počet dní v měsíci x 5 Tak za leden

Je to 5x31 = 155, za únor: 5x28 = 140. Za každý den,ve kterém jsi  alespoň 30 min nesportoval, necvičil ,neběhal, nejel na kole, nestoupal  po schodech si odečti denní počet 5 svemů. Někde si dělej každý den čárku a za měsíc budeš vědět kolik máš svemů. Maximální výsledek činí 1825 S za rok a ty se k tomuto číslu budeš blížit jak se bude tvůj pohybový návyk upevňovat.

Cvičení a sportování spoj s pravidelným sprchováním studenou vodou a stane se z tebe nejen sportovec, ale i otužilec, kterého hned tak něco neschvátí. A když k tomu přidáš ještě správné stravování  a  hodnoty ducha stane se z tebe člověk, který si především sám sebe bude nejvíc vážit. A to je přece cesta ke štěstí, po kterém všichni prahnou

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0712–5–J–(2)

ADRENALIN

 

500S/rok

 

 

 

 

Adrenalin je hormon, který se v člověku začne vyplavovat v situaci kdy se octne v nebezpečí, ve stresu a začne mít strach. Pravěký člověk si zřejmě na adrenalin při lovu divokých zvířat  potrpěl dost často a nám se při fádním opatřování potravin v supermarketech zřejmě po něm stýská

Ovšem na adrenalin byli zvyklí všichni ti, kteří  se vypravili někam do neznáma, kde nevěděli co je čeká, objevovali póly, nebo osmitisícovky, potápěli se do mořských hloubek, nebo s rizikem letěli do vesmíru.Adrenalinu si užije člověk také ve válkách , přepadeních, katastrofách , nebo při teroristických útocích. Ke klasickým adrenalinovým sportům patří horolezectví, parašutismus,potápění, speleologie, ale vznikají  sporty  i zcela nové, stačí se podívat na internet  pod klíčové slovo „adrenalinové sporty“ . 

Když se nad tím vším zamyslíme, zjistíme, že „adrenalin“ může být

 1. nechtěný, neplánovaný, do kterého se dostaneme náhodně, který nás překvapí ,
 2. předpokládaný, se kterým se počítá, že může ale i nemusí  nastat a na který se lze částečně  připravit,
 3. naprogramovaný, připravený s tím, že tou zkouškou chceme záměrně projít i když .v sobě nese určité riziko nebo právě proto.. 

Adrenalinová zkušenost je jednou z věcí, která posiluje sebevědomí, ale může také vést k psychickým traumatům  To je také důvod  pro zcela zvláštní způsob sebehodnocení adrenalinového prožitku: každý jej totiž prožívá zcela individuelně co pro někoho je skok ze třímetrové skály adrenalinem pro druhého je to radost.

 Takže: zcela individuelně zhodnoť svůj adrenalinovy prožitek  ze svého individuelního pohledu na stupnici 5 –100 a to i u prožitků minulých. Tvoje maximálně získané svemy, vzhledem ke všestrannosti by za rok neměly přesáhnout 500 S.

Základní zásadou při všech adrenalinech  je maximální bezpečnost, kterou tak ctil jeden z největších dobrodruhů světa, Reinhold Mesnner, který to vyjádřil větou:

Největším dobrodruhen není ten, který tak dlouho riskuje až se zabije,

                                                      ale ten, který pokaždé  přežije.

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0712–6–D–(1,2,3,4)

FYZIČKA – 7 SUMMITS 

 

?

 

 

 

 

Fyzička, která samozřejmě zahrnuje zdraví jako základ života je jedním ze 7 pilířů univerzálních kompetencí , se kterou se nějakým způsobem musí každý vypořádat, pokud možno úspěšně, protože od ní se odvíjí  v životě všechno ostatní. Jak by měl vypadat člověk, který symbolicky vystoupí v rámci 7 summits na Mt.Everest 8850m v Himalájích ? Je to člověk , muž či žena, který prokázal, že má slušnou představu o svém těle a jeho fungování a tudíž ví, jak s ním zacházet, aby bylo fyzicky i psychicky zdatné, odolné, a zdravé .To vyžaduje  postupně v sobě vybudovat návyky k positivnímu přístupu k novým informacím, které umožňují permanentně se seznamovat s novými informacemi o nejvelkolepějším výtvoru přírody, totiž o člověku jak z hlediska postupně odhalovaných tajemství o jeho fungování, tak o nových doporučeních jak s ním optimálně zacházet z hlediska životosprávy i pohybu a sportu.Další jsou návyky, umožňující obtíže a překážky vnímat jako výzvu k překonání pohodlnosti, což jsou vlastnosti, kterým se lze učit u všech těch , kteří prokázali a prokazují nejen ve sportu, ale ve všech lidských oborech schopnost, jít neochvějně za svým vytčenými cílem. A právě tohle je ona dělící čára mezi úspěšnými a neúspěšnými, mezi šťastnými a nešťastnými..

Kdo by nechtěl mít vynikající fyzičku, umožńující  provozovat úspěšně vybraný sport ,kdo by nechtěl mít krásnou postavu, kdo by nechtěl být permanentně zdravý a prožívat  život plnými doušky? Samozřejmě, že všichni, jenomže ti pohodlní se stávají pouhými pasivními diváky,nebo fanoušky kteří svou energií vybíjejí místo ve sportovním výkonu (na který jim chybí právě ta vůle) ve vandalismu, nebo sezením u televize doma či v hospodě při konzumací piva a smažených brambůrků

Symbolický výstup na Mt.Everest v rámci 7 summits je náročný a dlouhodobý úkol, určený pro ty skauty všech generací, kteří mají v plánu být zdravým, odolným, ale současně i šťastným člověkem, skautem a sportovcem rekreačního typu až do vysokého věku.

Základními pilíři tohoto úkolu jsou úkoly a) povinné , b)  volitelné

ÚKOLY POVINNÉ: celkový zisk: 6 400 svemů:

 1. Úkol ČLOVĚK (V0712 - 1), ve kterém je třeba získat  200 S
 2. Úkol ŽIVOTOSPRÁVA  (V0712 – 3),200, ve kterém je třeba získat 200 S
 3. Úkol SPORT  (V0712 – 4) ve kterém je třeba získat 3000 S
 4. Úkol ATLETICKÉ DISCIPLÍNY (V0704 - 3), ve kterém je třeba získat 1000 S
 5. Úkol CESTA KOLEM SVĚTA (V0702 – 1), dosažení  alespoň 10 000 km se ziskem 2000 S

ÚKOLY VOLITELNÉ : pro celkový zisk 2450 svemů z následující nabídky : ( dříve  splněné úkoly si lze započítat)

 1.                   badminton (V0504 – 4)
 2.                   bazén (V0602 – 1)
 3.                   cesta k pólu (V0212 – 6)
 4.                   disc golf (V0706 – 4)
 5.                   fit rodina (V0302- 3)
 6.                   hokejbal (V0605 – 6)
 7.                   chůze a běh (V0304 – 3)
 8.                   chůze se zátěží (V0509 – 2)
 9.                   kroket (V0504V – 1)
 10.                   létající talíř soutěže (V0612 - 3)
 11.                   Lukostřelba (V0406 - 6)
 12.                   Maraton (V0703 – 4)
 13.                   napříč Grónskem (V0401 – 2)
 14.                   netradiční sporty a hry (V0505 – 1)
 15.                   nohejbal (V0506 – 5)
 16.                   orientační běh (V0702 - 3)
 17.                   oštěp (V0209 – 4)
 18.                   petangue (V0410 – 6)
 19.                   pochodová výdrž (V0404 – 3)
 20.                   překážková dráha (V0606 – 1)
 21.                   přesun vlastními silami (V0706 - 1)
 22.                   převýšení na kole (V0503 – 5)
 23.                   ringo (V0503 – 2)
 24.                   rychlost jízdy na kole (V0409 – 4)
 25.                   rychlost pochodu (V0111- 1)
 26.                   síla (V0203 –2)
 27.                   sjezdové lyžování (V0312 – 4)
 28.                   skautský biatlon (V0701 – 4)
 29.                   skautské sportování (V0704 – 2)
 30.                   tisícovky (V0304 – 2)
 31.                   trojskok (V0303 – 5)
 32.                   velehory (V0405 – 4)
 33.                   vis (V0510 – 6)
 34.                   vytrvalostní běh (Protom č.19)
 35.                   zimní fyzička (V0301 – 5)
 36.                   zimní výstup (V0601 – 3)

 

64. Prosincová listárna (L0712)

7 pilířů (pro pokročilé)

Při dlouhodobém vymýšlení různých úkolů všestrannosti se neustále vynořovala představa ideálního všestranného člověka.Od těchto úvah nebylo daleko k formulaci jakýchsi parametrů všestrannosti, kterým jsem postupně začal souhrnně říkat UNIVERZALITA Konfrontací těchto představ s literaturou, zabývající se těmito věcmi jsem konečně dospěl k formulaci univerzality, která na druhou stranu může představovat „klíčové kompetence“ o kterých se dnes mluví v souvislosti s potřebami této, tzv.znalostní nebo také informační civilizace. Které to jsou?

Pilíře univerálních kompetencí

 1. pilíř: FYZIČKA: pod tímto pojmem rozumím fyzický, psychický a zdravotní stav, který je základem nejen pro aktivní sportování všeho druhu, ale i pro všechny další obory, které v lidském životě mohou přicházet v úvahu.
 2. pilíř : PŘÍRODA: kompetence pro vztah k přírodě, pro pobyt v ní a to jak v příjemné, tak v drsné podobě na hranicích přežití, pro znalosti o ní, pro schopnost se jí inspirovat, pro pokoru před její fantastickou složitostí a fungováním, pro schopnosti chápat její problémy v souboji s  člověkem.
 3. pilíř: CIVILIZACE: je o kompetencích pro stále složitější civilizaci, představující schopnosti v ní nejen uspět, ale také ji svým malým dílem ovlivňovat. To vyžaduje spoustu  civilizačních znalostí o celé kulturní oblasti, národech světa, informačních technologiích, myšlenkovém světě.
 4. pilíř: VZTAHY: schopnosti pro morální způsob života , na kterém stojí fungování každé malé i velké komunity, celé civilizace, pro schopnosti komunikovat ( i v cizích řečech), spolupracovat, vytvářet přátelské vztahy, umění naslouchat a schopnosti pomáhat druhým.
 5. pilíř: MANAGEMENT:kompetence pro využívání manažerských technik pro řízení, včetně sebeřízení, organizaci a řízení druhých, systémové myšlení, generování nápadů a inovací, týmovou spolupráci, přípravu projektů , marketingových technik k propagaci myšlenek a skautských ideálů.
 6. pilíř: ODKAZ: představuje kompetenci pro tvorbu ve všech oborech lidské činnosti, tvorbu která zanechá po člověku nějaký odkaz pro budoucnost. Sem patří nejen umělecká a technická tvorba, ale také hlavně to, co je vlastní celé přírodě: zachování rodu
 7. pilíř: FILOSOFIE: tento pojem v našem kontextu představuje celou oblast duchovního světa od náboženské víry přes filosofické názory po vlastní světový názor, kterými se každý člověk vyrovnává s mysteriem vesmíru, života, bytí a vlastní existence.

Když si představím  krásný harmonický život, tak na první pohled je zřejmé, že uvedeným pilířům (které byly vygenerovány  racionálním myšlením), něco zásadního, chybí totiž naše emoční vnímání světa. A tak vzniklo dalších 7 pilířů,majících emocionální charakter.

Pilíře univerzálních prožitků

 1. pilíř: PŘÁTELSTVÍ: člověk  je tvor společenský a přátelství je základem lidského společenství a jeho fungování. Od přátelství je krok ke spolupráci, která je základem civilizačního rozvoje a veškeré  lidské kultury.Opravdové přátelství představuje vysoce emocionální vztah, poskytující partnerům krásné pocity štěstí a radosti
 2. pilíř: LÁSKA: je základní cit, asi vedle strachu nejvyšší emocionální hodnoty a je v lidské kultuře základním tématem.Ukazuje se, že tvorové žijící bez lásky mají podstatné problémy s přežitím, na druhé straně vzájemná láska představuje asi nejvyšší  formu lidského štěstí a díky přírodě, současně vytváří základ pro  zachování rodu.
 3. pilíř: MOUDROST: je něco víc než pouhé vzdělání, zahrnuje poznání souvislostí, a vzájemných vztahů, zkušeností včetně emocionálních, zahrnující integritu osobnosti, její duchovní svět a vědomí sounáležitosti se světem a vesmírem
 4. pilíř: SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ: který podporuje sebevědomí, tak důležité pro každou existenci, vedle štěstí a pocitu úspěchu, který s sebou přináší. Přání, které může být cílem, může být malé ale i velké, okouknuté, ale i vlastní a originální, dosud nikým nerealizované, čím větší a čím originálnější, tím je pocit štěstí větší.
 5. pilíř: RADOSTI: tvoje radost  může být darem od někoho, ale radost si může člověk naordinovat i sám protože např. „práce bývá často matkou radosti“ (Voltaire),“ která stejně jako láska je nejintimnější dotyk s vesmírem “(Horníček).
 6. pilíř: ÚSPĚCHU: zahrnuje strategii k dosažení cíle. Jsou postupy, které k cíli nevedou a postupy, které tam vedou. Jsou postupy známé, ale také neznámé, dosud neodzkoušené ( např.přežití skautingu). Úspěch je založen na úspěšné realizaci a dosažení zvoleného cíle racionální cestou nebo metodou  pokusu a omylu, což je  základ evoluce, kterou příroda praktikuje  již miliardy let.
 7. pilíř: ˇŠTĚSTÍ: patří k nejfrekventovanějším pojmům, jímž se nešetří v žádných, ani vánočních pozdravech. Zdá se, že to je něco po čem touží všichni bez rozdílu. Myslím, že existují 2 skupiny lidí: jedna pasivně  čeká až se dostaví jako výhra v loterii, druhá maká na tom, aby se dostavilo S Katkou Neumanovou, ale asi platí, že : „štěstí je fuška, ale stojí to za to“.

7 summits – 7 vrcholů na 7 kontinentech

O nich jsme již psali v minulé listárně. 7 vrcholů bude představovat výše zmíněných 7 universálních kompetencí pro dnešní svět. Přehled symbolických vrcholů pro jednotlivé kompetence:

1.vrchol Antarktida: Vinson Massif  4897 m: pro                                           FYZIČKU

2.vrchol Evropa: Elbrus 5642 m: pro                                                            FILOSOFII

3.vrchol Jižní Amerika: Aconcagua 6968 m: pro                                           PŘÍRODU

4.vrchol Asie: Mt.Everest 8850 m: pro                                                              VZTAHY

5.vrchol Severní Amerika: Mt. Mc Kinley, 6195 m: pro                    MANAGEMENT

6.vrchol Austrálie a Tichomoří: Carstenz Pyramid, 4884 m: pro                     ODKAZ

7.vrchol Afrika: Killimandžaro 5963 m : pro                                             CIVILIZACI

Základní rozdíl mezi „Cestou k vrcholu“ a „7 summits“ spočívá v tom, že u klasických osmitisícovek si každý úkoly vybírá sám, kdežto u 7 summits  jsou k dispozici pro každý vrchol úkoly tematicky předepsané,  podobně jako tomu je  v případě úkolů pro Ex80.

Univerzáliáda

Soutěž v 7 univerzálních kompetencích jako soutěž, navazující na Svojsíkův závod všestrannosti a jako alternativa k olympiádě, založené na sportovní specializaci. Ale o tom až příště.

      A nyní si  představte, že jsem nedávno dostal od přítele e-mail, ve kterém jako příloha byla sekvence fotografií o výstavbě nejvyššího dálničního mostu na světě nedaleko Millau ve Francii.- na sedmi pilířích, z nichž nejvyšší byl 248 m a s pylónem 343 m nad terénem.Propojení s předchozími nápady  vede k symbolice pro cestu, postavenou na 7 pilířích ve výšce Eiffelovy věže.Cestu nádhernou architektonicky a náročnou technicky. Výstavba každého pilíře vyžaduje horolezce s odvahou pracovat v takové výšce, pohled dolů způsobuje závrať, perspektiva cesty ovšem na druhou stranu vzbuzuje svou odvahou nadšení a enthusiasmus těch, kteří hledají výzvy, na kterých by si ověřili svoje schopnosti. Jsme jako skauti schopni něčeho podobného v symbolické rovině dosáhnout?. Je to uskutečnitelná nebo neuskutečnitelná výzva? Postaví někdo symbolicky  svým životem obdobný most ?

       Tímto otvírám na toto téma diskuzi, která může probíhat na webu  i pomocí mailů (jiri.klaban@quick.cz) 

Téma pro Vánoce 2007 i celý Nový rok 2008  pro Vás připravil                                  Kyb


Copyright(c) Skautská univerzita Pardubice 2001- J.Klaban. Aktualizováno: