[Home][Mapa][Univerzita][Vrcholy][Protomy][Cesty][Oldskauti][Hledání][Kontakty-Odkazy]
Hledání
[Skautský Výzkum][EXPEDICE 80][Texty][Adresar]

VP1:Skautské  expediční táboření

Evoluční vývoj přírody nás učí, že rostlinné  i živočišné druhy jsou pod neustálým tlakem svého okolí. V případě, že okolí se výrazně mění musí se tomu  přizpůsobit  i tyto druhy: Čím větší změna okolí, tím větší změna v organismech, které „chtějí“ přežít.

Lidská společnost  v současné době  je v období obrovských civilizačních změn, které  obdobně vytvářejí tlaky na jedince i celé lidské organizace. Hledání nových cest v nových podmínkách je jediný recept na přežití celé biosféry a tedy i člověka a jeho organizací, k nimž patří i skauting.

Tvořivost živých systémů  a hledání nových způsobů existence je cesta založená ovšem na všech dosud získaných zkušenostech, protože opuštění těchto zkušeností je příliš riskantní cestou, kterou se žádný druh, který přežil, nikdy neubíral. Tedy stavět na dosaženém a neustále hledat nové možnosti je jedině možná cesta.

Věda a výzkum v  humanitních  i technických oborech   jsou na této cestě  výraznou zbraní člověka na cestě k přežití.

Skauting vychoval na světě miliony slušných lidí a přesto za jeho ideály je neustále nutno bojovat. V tomto boji není nikdo, kromě nás samotných, který by měl  životní zájem na   přežití těchto ideálů, přesto, že jsou v naprostém souladu s potřebami nové civilizace.. 

Proto hledejme nové cesty………….

TEXTY

Průběh fungování webových stránek  ukázal potřebu prostoru pro publikování  textů, které nepředstavují žádné zadání úkolu  s následným jeho řešením, ale mají úkol inspirovat k přemýšlení, vytvářet motivaci nebo  fungovat jako příklady či návody k cestám k dalším vrcholům.
Mohou to být původní texty, výtahy z inspirativních knih,
  návody k činnostem, úvahy. Měly by to být texty hutné, myšlenkově bohaté a pokud možno stručné, které mají co říci člověku hledajícímu nové cesty v rodící se civilizaci

T0505-1  Bauman: Individualizovaná společnost
T0505-2  Hawken a Lovins: Přírodní kapitalizmus
T0505-3  Tofflerovi: Třetí vlna
T0602-1 Motivace - klíč k úspěchu a spokojenosti
T0604-1  Myron D.Rush: Syndrom vyhoření
T0709-1 Selfmanagement
T0712-1-Bukovský Návod na přežití
T0604-2 Gerge Shinn Zázrak motivace
T0801-1 Mužství
T0801-2 TeamBuilding
T0801-3 Všichni marketéři jsou lháři

ADRESÁŘ

Hledání nových cest a kontaktů je vždycky spojeno s novými ale i starými informacemi a odkazy.

Jejich vyhledávání nemusí být úkolem jednoduchým,  zvláště v době , která je zatížena inflací informací, ve kterých se vyznat není zdaleka jednoduché.

Pomocníkem v tomto úkolu by měl být  tento adresář, který by časem dokázal poskytnout  dostatek směrníků k hledaným cílům