[Home][Mapa][Univerzita][Vrcholy][Protomy][Cesty][Oldskauti][Hledání][Kontakty-Odkazy]


2008 Leden - 65. CESTA K VRCHOLU

Přečti si Lednovou listárnu

Text k vytištění (.pdf 109 kB)

Přehled: leden 2008

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802-1–J–(1,2,3,4)

ZÁLESÁCKÁ EXPEDICE

 

? S 

V0802–2–D-(2,3,4) FRANCOUZSKÁ KUCHYŃ

 

320S

V0801–3-J–(2)

MODRÁ  PLANETA

 

200S

V0801–4–D–(1,2,3,4)

NÁRODNÍ PARKY SVĚTA

 

200+?

V0801–5–D–(1,2,3,4)

PŘEŽITÍ V DRSNÉ PŘÍRODĚ

 

?S

V0801–6–J–(1,2,3,4)

SUMMITS: ACONCAGUA 6968 m: PŘÍRODA

 

?

Zadání úkolů

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802-1–J–(1,2,3,4)

ZÁLESÁCKÁ EXPEDICE

 

? S 

 

 

 

 

Fantastický námět pro menší skupinku nadšenců pro přírodu , zálesáctví, fyzičku , kreativitu…..Vize: 1)  sehnat ve spolupráci s Lesy české republiky nebo na základě informací nebo známostí  se soukromými majiteli tábořiště, s dostatkem využitelného dřeva ve formě kulatiny které by umožňovalo:

 1. pomoc lesu:vysazováním stromků, pálením klestu, budováním krmelců apod.
 2. možnost získat dostatek kulatiny  např. kácením souší v souvislosti s čistěním lesa pro nácvik zálesáckých, případně lesáckých staveb , nebo staveb pro ochranu přírody
 3. postavit na vymezeném místě expediční tábor
 4. Program:-výzkum expedičního táboření
 • v souvislosti s pálením klestu a dostatkem palivového dřeva výzkum kuchyňského využití možností  žároviště a zálesáckého vaření
 • vázané stavby všeho druhu a jejich uplatnění v expedičním táboření
 • ověřování praxe zálesáckého táboření podle příruček
 • fotodokumentace expedičních aktivit
 • podle místních možností se seznámit s myslivostí
 • poznávání a fotodokumentace okolní přírody,
 • zvládnout metodiku zmapování okolní přírody z hlediska výskytu flory a fauny
 • výzkum sportovních možností v dané lokalitě
 • putování do okolí tábořiště
 • aktivity dohodnuté s poskytovatelem tábořiště
 • nápady, nápady, nápady !!!)
 1. Výzkum finančně nejméně náročných možností transportu do místa expedičního tábora vlastními silami (vlakem, pěšky, na kole , např. pouze s použitím batohu,tašky na kolečkách nebo cyklotašek), umožňujících dostat se do relativně opuštěných a romantických míst, kam se nelze dostat auty ( reminiscence na Foglarovo tábořiště  Hochů od Bobří řeky a cestu k němu)
 2. Výzkum možností stravování kompletně ( nebo částečně) ze zásob jednorázově přinesených na  celý pobyt, jako simulace respektive nácvik  pro skutečnou expedici do divočiny kdekoliv na světě.
 3. Prezentace expedice ve skautském prostředí i na veřejnosti. Protože jde o zcela originální přístup, který může být zpracován jako hodnotný ekvivalent skutečné expedice do divočiny, lze očekávat zájem v obou prostředích

Úkoly:

 1. Vytvoření expedičního projektu
 2. vytvoření hrubého scenáře pro CD/DVD
 3. praktické zajištění všech náležitostí pro realizaci expedice.
 4. Realizace expedice
 5. Prezentace expedice

Hodnocení ve svemech: pro všechny nastíněné úkoly lze zpětně nalézt i způsoby hodnocení. Pro přehlednost uvádíme dále všechny úkoly, které lze v Zálesácké expedici a obecně v jakékoliv expedici, puťáku,případně i na klasickém táboře využít a které představují možnosti  obrovského zisku S, možná celou osmitisícovku., takže celá expedice by mohla být jako výstup na ni chápána.

Rejstřík pro 101 možných aktivit v rámci Zálesácké expedice:       

 1. 3 denní robinzon ( V0406 – 5),V0406 –4),
 2. angličtina na táboře (V0206 – 12),
 3. badminton (V0504 – 4),
 4. běžecká Setonovka (V0604 – 6),
 5. bivak (V0206 – 18),
 6. Cesta kolem světa (V0702 – 1),
 7. brašna poslední záchrany BPZ( V0403 – 2),
 8. Cédéčko (V0505 – 2),
 9. deník (V0602 – 4), 10),
 10. DEPETL (V0603 – 2),
 11. Diktafon  (0304- 6),
 12. Disc golf (V0706 –4),
 13. Dřívkáč (V0605 – 4),
 14. Ešusmenu (V0211 – 6),
 15. EX 80:1 – 20,
 16. Expediční projekt (V0305 – 2),
 17. Expediční dokumentace (V0311 – 1),
 18. Expediční konto (V0310 – 5),          19)
 19. Expediční strava (V0112 –3), 20)
 20. Expediční táboření (V0505 –6), 21)
 21. Expediční vaření (V0201 –3),
 22. Expediční prezentace (V0404 – 4),
 23. Faktografie (V0202 – 4)
 24. Foto-video –klip (V0606 – 4),
 25. Fotograf (V0301 –4),
 26. Fotopublikace (V0505  - 3),
 27. Fotovýstava (V0703 – 2),
 28. Frisbee (V0612 –4),
 29. GPS – mapa (V0605 – 2),
 30. Herbář a jeho inspirace (V0606 – 3),
 31. Hlemýžď (V0303 – 4),
 32. Chůze a běh ( V0304 – 3),
 33. Chůze se zátěží (V0509 – 2),
 34. Instantní vaření (V0504 – 3),
 35. Jde o život (V0402 – 3),
 36. Kartografická expedice II (V0511- 1), Kartografická expedice III(V0511 – 2),
 37. Kimovka na mapě (V0510 – 2),
 38. KPZ (V0302 – 6),
 39. Krokoměr (V0502 – 4),
 40. Létající talíř – soutěže (V0612 –3) ,
 41. Letecká mapa (V0605 – 3),
 42. Lukostřelba (V0406 – 6),
 43. Mapování (V0503 –3),
 44. Mapové značky (V0209 –2),
 45. Maso (V0405 - 2),
 46. Mouka (V0403 – 3),
 47. Navigace (V0403 – 4),
 48. Nohejbal (V0506 – 5),
 49. Nouzový přístřešek (V0706 – 2),
 50. Orientační běh (V0702 – 3), 51)
 51. Oštěp (V0209 – 4),
 52. Outdoorové vybavení (V0702 – 4),
 53. Pečení (V0202 – 2),
 54. Plácek jako minisportoviště (V0609 – 4),
 55. Pochodová výdrž (V0404 – 3),
 56. Prameny, potoky, říčky (V0304 – 1),
 57. Překážková dráha (V0606 – 1),
 58. Přesun vlastními silami (V0706 – 1),
 59. Převýšení na kole (V0503 – 5),
 60. Příroda živitelka (V0305-4),
 61. Publikování (V0310 – 4),
 62. Rekordyáda (V0611- 4),
 63. Reportér (V0211- 1),
 64. Ringo (V0503- 2),
 65. Robinzon (V0406 – 3),
 66. Rychlá stavba turistického stanu (V0605 – 1),
 67. Rychlost pochodu (V0111- 1),
 68. Řezbářství a totem (V0506 – 4),
 69. Samorost (V0403 – 5),
 70. Sauna (V0506 – 3),
 71. Setonovka na mapě (V0510 –3),
 72. Skautská zdatnost a odborky (V0110 – 2),
 73. Skautský atletický pětiboj (V0502-2),
 74. Souhvězdí (V0305 – 6),
 75. Spacák 120 g (V0306 – 3),
 76. Superešus (V0211– 5),
 77. Survival cooking set (V0310 –1),
 78. Trefa (V0209 – 6),
 79. Trojskok (V0303 -5),
 80. Tvořivé psaní (V0210 –5),
 81. účast na táborové stavbě (V0206 –5),
 82. Ulovit rybu (V0706 – 3),
 83. Určování neznámých přírodnin a živočichů (V0206 – 17),
 84. Setkání s přírodou (V0604 – 5),
 85. Ušlé kilometry (V0110 –3),
 86. Vaření a pečení v alobalu (V0310 – 2),
 87. Vaření na puťáku V0305 – 3),
 88. Vazby (V0403 – 6),
 89. Video (V0504 – 5),
 90. Vis (0510 –6),
 91. Vodomil (V0206 – 8),
 92. Vytrvalostní běh (V0303 –5),
 93. Výzkum expedičního táboření-VETA (V00604 –4),
 94. Záchranářský balíček (V0212 –1),
 95. Zdravotnická praxe (V0212 - 3),
 96. Znalosti pro kritickou situaci (V0212 – 4),
 97. Žároviště (V0606 – 2),
 98. Skaut trek (V0711 – 5),
 99. Scénarista (V0711 – 4),
 100. Malá kopaná (V0710 – 5),
 101. Kartoígrafická předpověď (V0209-3)

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–2–D-(2,3,4) FRANCOUZSKÁ KUCHYŃ

 

320S

 

 

 

 

Kuchyň francouzských skautů plně zapadá do výzkumu expedičního táboření, či do programu Zálesácké expedice. Její nákresy jsou v celé řadě příruček,(např. Jiří Lasovský „Skautské stavby“, které vyšly v edici Skautské prameny v Liberci 1999). Jde o vázanou stavbu, která se staví na tábořišti  pomocí vazeb z kulatiny Určitě není určena pro velké  tábory , ale myslím, že je ideální pro malé tábory expedičního charakteru., v místech s dostatkem dřeva Jde v podstatě o vázaný, dostatečně velký pracovní ,stůl pokrytý drny nebo inertním, nehořlavým materiálem, např. štěrkem nebo pískem, na který lze umístit ohniště, pec, rošt nebo různé vařiče: plynové,lihové, benzinové, petrolejové nebo dřívkové, ale také žároviště, třeba i  s využitím dřevěného uhlí, které poslouží nejen na grilování, ale i na vaření. Konstrukce je koncipována tak, aby umožnila skladovat nejnutnější nádobí, kuchyňské potřeby, topivo a bylo v ní  možno, po zakrytování plachtou, pracovat i za deště. Podle mě je to stavba ekologického charakteru, protože vyvýšené ohniště nenarušuje půdní podloží.

Naprosto ideální je možnost si její stavbu odzkoušet třeba i v rámci velkého tábora např. když družina roverů nebo starších skautů, vedle svých povinností při vedení programů ve skautském táboře, někde bokem takovou kuchyň postaví a odzkouší její možnosti v pěkném i deštivém počasí, při aplikaci různých typů ohnišť, pece, roštu žároviště, různých vaři různých vařičů i pro různé typy jídelníčků To všechno za přihlížení mladších účastníků tábora pro něž to představuje motivaci do budoucna.. Ideální samozřejmě je to zkoušet na takovém místě , kde po dohodě s hajným je k dispozici dostatek soušek na potřebnou kulatinu. Jinou možností je postavit ji a zkoumat její možnosti v rámci Zálesácké expedice.( viz nahoře)

Hodnocení:

 1) Návrh a prosazení stavby francouzské kuchyně: 20 S

 2) Zajištění , organizace a řízení stavby: 100 S

 3) Realizace ( účastník získává ekvivalentní podíl z celkové sumy): 200 S

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0801–3-J–(2)

MODRÁ  PLANETA

 

200S

 

 

 

 

Modrá planeta , nazvaná tak podle prvních fotografií Země z paluby Apolla 8 v roce 1968 představuje z vesmíru náš globální domov, který je nám dnes, na úrovni naší civilizace celý zpřístupněn. A tak jako pojem vlastivěda představuje komplexní povědomí o naší vlasti, začíná být na pořadu dne i povědomí o našem globálním domově – Modré planetě.

Toto  své povědomí  si můžeš nyní prověřit pomocí 4 Protomů:

 • Protomu č.109: Planeta Země,
 • Protomu č. 110: Příroda Země (obrazový kvíz),
 • Protom č. 111: Život na Zemi a
 • Protomu č. 112: Člověk na Zemi.

 

 • Protomy jsou koncipovány současně jako kvíz i učící text, což umožňuje v případě zájmu vylepšit si výsledné score v % úspěšnosti.V každémProtomu představuje dosažení  100% úspěšnosti zisk 50 S.

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0801–4–D–(1,2,3,4)

NÁRODNÍ PARKY SVĚTA

 

200+?

 

 

 

 

Současná civilizaci i dosažená životní úroveň  ti umožňuje, pakliže v tom uvidíš jednu ze svých životních priorit, navštívit vybrané Národní parky, uvedené na Seznamu Unesco, nejen v Česku, ale na celém světě.

Bezesporu  to mohou být nezapomenutelné zážitky, střetnout se na vlastní oči s nejkrásnějšími přírodními partiemi a sceneriemi , které představuje unikátní světové přírodní dědictví .Mezi ně patří i některé naše národní parky jako např. Krkonoše, Labské pískovce nebo Podyjí, jejichž návštěvu můžeš považovat za trénink pro návštěvu těch světových

Tento úkol sestává ze tří bodů:

 1. vyhledat všechny potřebné informace, včetně těch detailních(spaní, ceny doprava a pod) pro návštěvu vybraného národního parku –        200 S
 2. navštívit příslušný Národní park: zisk S  =  počtu km z místa bydliště vzdušnou čarou do NP. ( za předpokladu že jed vyhotovena dokumentace)
 3. Dle vlastních možností zpracovat různým způsobem dokumentaci z návštěvy NP a získat příslušné svemy. Pro splnění bodu 2 stačí jeden způsob dokumentace
 4. Možné způsoby dokumentace: 
 • 1) deník (0602 – 4), 
 • 2) cédéčko (V0505- 2)
 • 3) Exprez (V00404 –4),
 • 4)Faktografie (V0202 – 5),
 • 5) Foto-video –klip (V0606 – 6), 
 • 6) Fotopublikace  (V0505 –3),
 • 7) Fotovýstava (V0703 – 2),
 • 8) kalendář  ( V0511- 4),
 • 9) kniha (V0306 – 1),
 • 10) publikace (V0310 – 4),
 • 11) video (V0504 – 5),

 

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0801–5–D–(1,2,3,4)

PŘEŽITÍ V DRSNÉ PŘÍRODĚ

 

?S

 

 

 

 

Situaci, kdy jde opravdu o život si málokdo z vlastní vůle organizuje, je spíše situací nechtěnou,vzniklou ze špatného odhadu, která vzniká mimo naši vůli, spíše náhodně a nečekaně. A právě v takové situaci aplikace hesla“ Buď připraven“ přestává být frází, a může být záchranou.Nelze totiž spoléhat na to, že vydržím něco, co jsem nikdy nevyzkoušel. A nemůže to být zajímavý program, odzkoušet si v bezpečí a pohodě takové situace, kde za zcela jiných okolností jde právě o život? Dnes existuje řada profesí kde se lidé v takových situacích záměrně školí: vojáci, policisté, záchranáři…..A dnes již také existuje řada knih a pramenů, kde se lze právě o takových situacích dočíst. Je jich již spousty, já zde uvedu jen ty které mám doma: Jaroslav Pavlíček: Člověk v drsné přírodě,Olympia 1987, reedice: Práh, Praha,2002,( stručný výtah je na našem webu v sekci přednášek: září, 1999),dále: Jak přežít v přírodě? Svojtka, 2003, John Wiseman: SAS Příručka jak přežít, Svojtka, Praha, 1999. Na internetu stačí na Googlu vyťukat klíčové slovo:“ survival“. a vyjede spousta odkazů

V těchto knihách je množství praktických poznatků, zásad a zkušeností, které je dobré

a)      prostudovat, protože už i prosté povědomí může v kritické chvíli pomoci

b)      ale ještě lépe: některé věci odzkoušet, nacvičit, natrénovat a „být skutečně připraven“

Tvoje úkoly:

1) opatřit si v knihovně nebo koupit příslušnou literaturu,jít na internet, ale hlavně přečíst co nejvíce stránek. Proto v tomto případě, kdy „jde o život“ , budeme místo standardního zisku za četbu :10 S/ 100 str, počítat 40 S ( počítají se i stránky na internetu!!!)

2) Za každou odzkoušenou nebo realizovanou radu si ( s rozumem) započítej 10 S

Upozorňuji, že na nácviku jednotlivých technik přežití lze postavit velice zajímavé programy či závody pro družinovky, oddílovky, výpravy nebo tábor

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0801–6–J–(1,2,3,4)

SUMMITS: ACONCAGUA 6968 m: PŘÍRODA

 

?

 

 

 

 

Kompetence pro přírodu v rámci 7 Summits je koncipována jako velice dlouhodobý úkol , realisovaný jako výraz hlubokého zájmu o přírodu a z hlediska Univerzála jako špičková kompetence pro komplex vztahů k přírodě. Jde tady o vnímání přírody od vztahu čistě fyzického ( táboření, putování, chalupaření atd), přes znalosti o přírodě a jejich potřebách ( flora, fauna, ekologie atd), přes inspirace v umění všeho druhu(literatura,hudba, výtvarné umění), inspirace technické (bionika) až po duchovní svět ( filosofie, náboženství) Není pochyb o tom, že nahlédnutí do všech těchto oblastí vede člověka k moudrosti a vysokému morálnímu standardu, které ve svých důsledcích vedou k pravému lidskému štěstí

Úkoly povinné: 4000 S:

Za splnění povinných úkolů se získávají zásadně prémie, nezávisle na zisku svemů v jednotlivých  úkolech.

 1) Praxe

 1. 200 dnů pod stanem, pod širákem, bivakem                                                     200 S
 2.  20 dnů zimního táboření na sněhu                                                                 200 S
 3. 3 denní robinzon naostro (V0406 – 5)                                                             200 S
 4. Napříč Grónskem  (V0401 – 2)                                                                       200 S
 5. Účast alespoň na 5 expedicích/puťácích                                                          200 S
 6. Účast na Zálesácké expedici (V0801 –1)                                                         200 S
 7. Návštěva alespoň 4 světových Národních parků zapsaných v Seznamu Unesco
  (V0801 – 4)                                                                                               200 S
 8. Práce pro přírodu (V0709 – 6)                                                                       200 S
 9. Ekologické chování  ˇ(V0611 – 3)                                                                  200 S
 10. Přežití (V0801 –5)                                                                                      200 S

2) Studium: alespoň 300 stran (knihy,  časopisy, internet) v následujících tématech:

 • Vesmír                                                                                                  100 S
 • Planeta Země                                                                                         100 S
 • Představy o vzniku a zákonitostech života na Zemi                                        100 S
 • Příroda jako model pro tvořivost člověka (umění ,bionika,)                               100 S
 • Evoluce přírody                                                                                      100 S
 • Flora                                                                                                    100 S
 • Fauna                                                                                                  100 S
 • Ekologie a ochrana přírody a životního prostředí                                            100 S
 • Evoluce člověka                                                                                    100 S
 • Lidské tělo: stavba a jeho fungování                                                          100
 • Zvolená specializace v jednom oboru přírodních věd
  ( jako profese nebo jako hoby)
    500 str                                                      500 S

3) Schopnosti:

 • zvládnout navigaci s GPS                                                                    100 S
 • vyhledat jakoukoliv informaci o přírodě v knihách, časopisech , na internetu:100 S
 • dokumentovat přírodu alespoň jedním způsobem: literárně, fotograficky, videem, 100 S 
 • kreativně se inspirovat přírodou : alespoň jeden opus: hudba, literatura, výtvarno 100 S
 • filosoficky se inspirovat přírodou: napsat text(esej, publikaci,poesii, prózu a pod)   100 S

Úkoly volitelné z následující nabídky dosavadních úkolů 2968 m

(V případě volitelných úkolů se nezapočítávají prémie, ale přímo v úkolech dosažené body,

včetně těch dříve získaných)

 1. 14českých řek (V0303 – 2),
 2. 14 českých vrcholů (V0210 – 1),
 3. 3denní robinzon naostro (V0406 – 5),
 4. 3denní robinzon- duotrenink (V0406 – 4),
 5. Bivak (V0206 – 18),
 6. BPZ (V0403 – 2),
 7. Ekologické chování (V0611- 3),
 8. E80:16 Orientace, navigace (V0704 – 6),
 9. E80: 17 Přežití (V0706 – 5),
 10. Hory (V0210 – 2),
 11. Hřebenovky (V0602 – 5) ,
 12. CHKO + NP (V0302 – 4),
 13. Památný strom (V0502 – 3),
 14. Podzemí (V0309-4),
 15. Prameny, potoky, říčky (V0304 – 1),
 16. Příroda živitelka (V0305 – 4),
 17. Robinzon- single trénink (V0406 –3),
 18. Rozhledny (V0309 – 5), 
 19. Sáňkařská výprava (V0411 – 6),
 20. Setkání s přírodou (V0604 – 5),
 21. Souhvězdí (V0305 – 6), 22)
 22. Tisícovky (V0304 – 2),
 23. Určování neznámých přírodnin a živočichů (V0206 – 17),
 24. Velehory (V0405 – 4),
 25. Výprava na běžkách (V0412 – 5),
 26. Zimní táboření (V0312 – 3),
 27. Expediční táboření (V0505 – 6),
 28. Orientační běh (V0702- 3)
 29. Skautská zdatnost a odborky (V0110 – 2)
 30. Setkávání s uměním (V0203 _6).

 

65. Lednová listárna (L0801)

Vstupujeme do roku 2008 , který končí onou pověstnou osmičkou, a také do roku 10. výročí založení Skunipy. Copak nám tenhle rok asi přinese?

Dnešní svět pádí mílovými kroky někam a nikdo vlastně pořádně neví kam: jedni říkají, že do záhuby, druzí do světlé budoucnosti. Ale ty v něm budeš žít, ty v něm musíš přežít a i ty ho budeš svým malým dílem ovlivňovat. Doufám, že budeš jako skaut vždycky na té správné straně, což není vždycky jednoduché poznat, ale že se v podstatě budeš pohybovat mezi tou slušnější polovinou lidstva, která ovlivňuje vývoj positivním směrem.

Svět se, díky svému vývoji, stává stále složitějším a složitějším, skýtá stále více možností jak pro dobro, tak pro zlo. Jestli jsi si všiml, tak právě množství těch možností nás všechny začíná rozdělovat: každý se věnujeme svým rozdílným zájmům a je čím dál těžší se dohodnout na společné družinovce, oddílovce, výpravě.,Ale v podobném stavu jsou i dospělí, a všechno to ústí do  základního pocitu dnešní doby: „nemám čas“.Sociologové takovou společnost označují za „individualizovanou“, která se podstatně liší od toho, co bylo před tím.  

Nepřeberné možnosti samozřejmě skýtají nepřeberné příležitosti i pro tvůj osobnostní rozvoj a to ve všech směrech Jsi v této situaci pánem svého času? (V0612 – 2)

Po čem tedy vlastně všichni lidé v životě touží? Po štěstí, po pohodě……? Zamýšlel jsem se nad tím a výsledkem je 2x 7 pilířů na životní cestě.

Základní otázkou tedy je:

        co je potřeba udělat pro to, aby člověk prožil  kvalitní a šťastný život ?

Moje odpověď zní: zažít a zažívat v prožitkové - emoční rovině základní lidské pocity,což je 7 emočních pilířů:

      1.přátelství,2. láska,3. splněná přání,4. radost, 5. moudrost,6. úspěch ,7. štěstí.

 

. Předpokladem pro jejich dosažení jsou ovšem schopnosti, moderně řečeno „kompetence“ ,které představují dalších 7 pilířů a to pro:

1.      fyzičku, která zahrnuje  zdraví a životosprávu, 2.  porozumění  přírodě,umožňující ji chránit , v ní pobývat i jí se inspirovat, 3. vzdělání a  porozumění lidské civilizaci, její kultuře, jejím možnostem, ale i rizikům, 4.pro schopnosti vytvářet i udržovat positivní  vztahy mezi lidmi, spolupracovat, komunikovat, pomáhat 5.řízení, organizaci a management, umožňující realizovat jakékoliv lidské snažení  6. pro  odkaz, který zahrnuje tvorbu a zanechání své positivní stopy ve vlastní rodině, společnosti, světě, vesmíru, 7. duchovní svět, zahrnující osobní vztah k chápání tajemství života, světa a vesmíru cestou víry, rozumu či emocí.

 

Těch 14 pilířů jsou však pouze zbožná přání, pakliže tu není motivace a vůle po jejich dosažení. Katka Neumannová to lapidárně shrnula do věty :

 

                                            „Štěstí je fuška, ale stojí to za to.“  

 

      A Emily Dickinsonová zase takhle:

„ Štěstí  není náhoda, je to dřina. Není zadarmo. Než se na nás štěstěna usměje dá to mnoho práce“

  Že motivace a vůle po dosažení cíle je záležitostí kardinální, o tom nás přesvědčuje i dosavadní průběh výstupů k symbolickým vrcholům.Podívejte se schválně na seznam všech registrovaných vrcholezců a zjistíte, že ze 146 registrovaných je 58 chlapců a 88 děvčat, ale v Klubu 8000, jehož účastníci výstup dokončili je pouze 20 členů, z nichž 18 je děvčat a pouze 2 chlapci. Tohle všechno svědčí jednak o obrovské „úmrtnosti“ při výstupech, tedy malé vůli pro dosažení cíle, jednak o tom, že děvčata mají větší výdrž. To není právě nejlepší vysvědčení pro muže s tradicí odvěkých lovců, bojovníků a ochránců života.Když jsem pátral po vysvětlení dostal jsem se až k překladu knihy australského autora s názvem „Mužství“., jejíž výtah je k dispozici ve složce textů. Dozvídáme se v ní že ve světě vzniká hnutí mužů, kteří si uvědomují slabiny „silného“ pohlaví“, které v porovnání se ženami už v poslední době není zase až tak silné (např. je obava, že mezi vzdělanci převládnou ženy, které o vzdělání projevují větší zájem). a při pátrání po příčinách, autor tuto skutečnost vysvětluje tím, že otcové, kteří začali v době industrializace chodit do továren, a kdy se ustálila základní dělba v rodině:“ otec vydělává, matka vychovává:“, otcové přestali mít na výchovu svých synů ( ale i dcer) vliv a synové tím pádem přestávali dostávat mužskou výchovu ( což posiluje i současné školství), která perfektně fungovala a stále ještě funguje u přírodních národů. pomocí různých rituálů, protože od ní se odvíjela schopnost přežití kmene. Xervantové, žijící v brazilských pralesích mají 8 etap mužství a učí se je v průběhu 40 let.Vytvářejí snad nejvyrovnanější  muže na světě s vlastnostmi o něž usilujeme i my: jsou silní a zároveň něžní, odvážní a zároveň soucitní, milují krásu a aktivně ji chrání, nikdy se necítí osamělí a život ve městech s úsměvem odmítají.

Autor je toho názoru, že dlouhodobé řešení vztahu mužů a žen nespočívá v tom, že ženy budou bojovat proti mužům, ale v tom, že muži a ženy budou bojovat proti nesmyslným zvyklostem.

Knihu rozhodně doporučuji k přečtení chlapcům ale i děvčatům, které si myslím, stále mají zájem o opravdové muže a ne o nějaké přecitlivělé padavky.

Tak chlapi, pustíte se do změny svého image ? Budu vám fandit, ale rozhodně ne nadržovat, hrajeme přece fair play. Moc mě překvapilo, když takový chlapský úkol jako je  Třídenní Robinzon (V0406 – 5) – což jsou svým způsobem třídenní Orlí péra splnila zatím pouze Kytička , ale dosud žádný chlapec.Chlapských šancí ve vrcholech je celá řada a bylo by velice  sympatické kdyby se jich skuteční chlapi přece jen ujali a na nějakém vrcholu mohli prokázat své gentlemanství vůči ženám. Myslím, že ženy by to jen přivítaly., protože si nemyslím, že mají zájem na nějakém válčení s chlapci Je to tak ? Napište své názory.

Když mluvím o „úmrtnosti“  pří výstupu vybavuje se mi, jak vlastně vznikly Protomy: Tenkrát jsem četl zajímavou knížku o lidské imunitě, kde mě zaujalo vyprávění o tom jak se v brzlíku, o kterém se dlouho nevědělo k čemu slouží, školí jako na univerzitě, bílé krvinky specielně T-lymfocyty, aby rozeznaly při ochraně těla všechny nepřátele- antigeny a že „při zkouškách“ jich hodně přes 90% propadne a zahynou a že vlastně v brzlíku je velký hřbitov T-lymfocytů, které zkoušky neudělaly.A tak jsem vymyslel hru, ve které polovina členů oddílu hrála T-lymfocyty a polovina Antigeny- nepřátele. Antigeny zkoušely T-lymfocyty „jak umějí“ a ty otázky Antigenů na T- lymfocyty – to

byly zárodky budoucích Protomů. Tenkrát jsem byl strašně zvědavý, jestli oddíl podlehne Antigenům, ale bylo to tuším 53: 47 ve prospěch T – lymfocytů, takže oddíl tehdy těsně „přežil.“

A na tohle jsem si při bilancování dosavadních výstupů vzpomněl.Ale my nejsme tak nemilosrdní  jako příroda, která  ty T-lymfocyty, které to nezvládly pošle na hřbitov, protože Cesta k vrcholu počítá s každým registrovaným, který se může kdykoliv zvednout a pokračovat v načatém výstupu, nebo v případě těch, kteří vůbec nezačali (je jich kolem 50) mohou výstup zahájit kdykoliv.To je dáno také tím, že Skunipa a její projekty jsou určeny všem skautským generacím a Cestu k vrcholu je možno tedy vnímat i jako cestu životem. Je jasné, že v pozdějším věku, ale třeba již na vysoké škole, není už čas na vyplňování tabulek a v této situaci nastupuje možnost  vyhodnotit své činy a akce jednorázově metodou Peak of my Memory, tedy zpětně zavzpomínat a sepsat zprávu třeba za 3 roky.Myslím, že to může být velice zajímavé jak pro příslušného vrcholezce, tak pro všechny okolo, které to může povzbudit a motivovat, aby se vzchopili k dalšímu výstupu

.A co kdyby se ozvali někteří i z Klubu 8000, kteří jsou již dávno v praktickém životě nebo na vysokých školách,kde jim naskakuje za každý semestr 1000 S a dali nám ve svých zprávách o výstupu vědět jaké to je stoupat k vrcholu, který se jmenuje státnice.,

nebo praktické zaměstnání, což by zase posílilo všechny ty, které to teprve  čeká.. Vlastně by to byl nejen vynikající dobrý skutek pro skauting, ale možná i služba sobě.Americký výzkum totiž prokázal, že lidé, kteří dokázali své prožitky a obtíže popisovat v denících a být otevření vůči svému okolí, měli lépe fungující imunitní systém, než kontrolní skupina, která to nedělala. Skupinová opora a bohatá síť sociálních vztahů se ukazuje jako jeden z nejdůležitějších momentů při podpoře psychiky při překonávání překážek. Myslím, že tuhle zkušenost jsme udělali i my na Skunipě, bohužel v poslední době tahle podpora poněkud upadá.

Možná si ale při čtení těchto řádek někdo říká: „mám já vůbec zapotřebí se stále stresovat s nějakými vrcholy a svemy? To přece nemůže přispět k mému pohodovému životu“ .

 

Ale ono to všechno přece není tak jednoduché, protože jak zjišťují psychologové, štěstí a skutečná pohoda, ale i fyzická a psychická odolnost, (Psychologie dnes, 3/2003, Portál) přece jen souvisí s aktivitou, sebekázní, sebedůvěrou, positivním myšlením, s pomocí druhým, sportováním a životosprávou, sebe poznáním – prostě s věcmi které provozujeme právě na Cestě k vrcholu.. A že to všechno se nakonec odráží i na zdravotním stavu.

Prostě nic není zadarmo a už vůbec ne to štěstí a pohoda. a kvalitně a moudře prožitý

život.

                                                                                                                                    Kyb


Copyright(c) Skautská univerzita Pardubice 2001- J.Klaban. Aktualizováno: