[Home][Mapa][Univerzita][Vrcholy][Protomy][Cesty][Oldskauti][Hledání][Kontakty-Odkazy]

[2007/2008_Úkoly][2006/2007_Úkoly][2005/2006_Úkoly][2004/2005 Úkoly][2003/2004 Úkoly][2002/2003 Úkoly][2001/2002 Úkoly][Úkoly-abecedně]

2008 Únor - 66. CESTA K VRCHOLU

[přehled ročníku]

Přečti si Únorovou listárnu

Text k vytištění (.pdf 109 kB)

Přehled:

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–1–D– (1,2,3,4)

EXPEDIČNÍ  KUCHAŘ

 

1000 S 

V0802–2–D–(1,2,3,4)

SKAUTTREK

 

?

V0802–3-D–(1,2,3,4)

Bicykl na TÁBOŘE

 

?

V0802–4–D–(1,2,3,4)

CYCLOCAMP

 

+?

V0802–5–D–(1,2,3,4)

8000 S CYKLOEXPEDICE( pro vysoce pokročilé)

 

S

V0802–6–D–(1,2,3,4)

7 SUMMITS – KILLIMANDŽARO , 5963 m : CIVILIZACE

 

5693 S

Zadání úkolů

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–1–D– (1,2,3,4)

EXPEDIČNÍ  KUCHAŘ

 

1000 S 

 

 

 

 

 (téměř profesionální expediční kuchař – náročný - pro velice pokročilé, dlouhodobý úkol)

Je to člověk, kterého nepřekvapí nic při vaření  pro sebe, ale  ani pro větší i velké skupiny strávníků. Je to člověk, který by tedy mohl klidně  fungovat jako expediční kuchař i ve  skutečné expedici. Expedičním kuchařem tedy může být zván ten, kdo zvládl( i v minulosti) všechny dole vyjmenované dosavadní úkoly , týkající se dané problematiky a za to, že je všechny zvládl, získává prémii 1000 S, nezávisle na zisku  z jednotlivých úkolů.  Jde o následující úkoly:  

 1. Odborka :Vaření na táboře, I, II, II stupeň
 2. 3. denní robinzon- duotrenink (V0604–4)
 3. Dřívkáč (V0605–4)
 4. Ešusmenu (V0211–6)
 5. EX 80:14. Stravování (V0703–6)
 6. Expediční strava (V0112–3)
 7. Expediční táboření (V0505–6)
 8. Expediční vaření (V0201-3)
 9. Hlemýžď (V0303–4)
 10. Instantní vaření (V0504–3)
 11. Kritická cesta (V0506–1)
 12. Maso (V0405-2)
 13. Mouka ( V0403–3)
 1. Pečení (V0202–2)
 2. Příroda živitelka (V0305–4)
 3. Superešus (V0211–5)
 4. Survival cooking set (V0310–1)
 5. Táborová služba (V0306–4)
 6. Vaření (V0305–1)
 7. Vaření a pečení v alobalu (V0310–2)
 8. Vaření na puťáku (V0305-3)
 9. Vedoucí služby (V0206–6)
 10. Zimní táboření (V0312–3)
 11. Žároviště (V0606–2)
 12. Životospráva (V0712–3)

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–2–D–(1,2,3,4)

SKAUTTREK

 

?

 

 

 

 

Treking je anglické slovo, které se uchytilo v outdoorové hantýrce a neznamená nic jiného než cestu nebo výpravu.  Skauttrek znamená tedy skautskou výpravu, ale nikoliv ve starém smyslu. Novum totiž spočívá v tom, že účastník  v rámci programu může soutěžit s druhými nebo také  sámse sebou dlouhodobě třeba v rámci Cesty k vrcholu. To sebou přináší možnost načítat a kumulovat své výkony  všeho druhu do symbolických výškových metrů a upeňovat své sebevědomí, třeba zvyšováním tréningových dávek, ale vytvořit si další zájmový program a získávat v něm individuálně svoje svemy. Např. všude tam, kde člověk potřebuje být  sám: při fotografování, pozorování zvěře, při malování, určování květin, psaní básní, stopování, meditaci atd.atd

Na programu  Skauttreku se může podílet více účastníků výpravy, kteří ke svému programu  mohou vzít i příslušné potřeby např míč síť, badmintonovou sadu, petanng, házecí talíř, orientační mapy, pásmo, kuličky, stopky, apod. Protože všichni hrají fair play, může se kdykoliv provést kontrola dosažených bodů (svemů) a zjisti tak aktuální pořadí – žádný vedoucí tím nemusí ztrácet čas a všichni tak mohou ocenit fantastické výhody fair play hry.

Za každý  připravený a realizovaný program (lze použít i Protomy) si připiš 10 S. Je jasné, že při puťáku nebo expedicí, kde jde o vlastní fyzický výkon se neboduje nějaký program, na který není čas ani smysl ale právě ten výkon fyzický. výkon/km, převýšení apod.)

Skauttrek můžeme  provozovat samozřejmě za pomocí všech dopravníchprostředků: s výhodou i na kole.  Ale jinak pro jněj platí stejná pravidla.

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–3-D–(1,2,3,4)

Bicykl na TÁBOŘE

 

?

 

 

 

 

Lze pozorovat, že řada současných skautských táborů a táborníků s sebou bere na tábor i vlastní bicykly. To samozřejmě vede k dosažitelnosti vzdálenějších cílů v okruhu tábora  a to bez nároku na finance. Také rodinná cyklistika se stále rozšiřuje s vědomím, že jde o zdravý sport. Toto vědomí  začínají sdílet i kraje a regiony, které začínají na mnoha místech zcela plánovitě budovat cyklostezky. To je velice důležité, protože představa o zdravém sportu na silnicích mezi automobily by byla zásadním omylem. A tak v Evropě vstupuje do Česka projekt,  nazvaný „Eurovelo“ což je síť páteřních tras, které povedou napříč celou Evropou. To znamená, že v blízké budoucnosti, nebo již i v současnosti, je a bude  možno cestovat na kolách, doufejme finančně únosným způsobem, po celé Evropě.

Zdá se tedy, že cyklistika by se měla stát jednou ze skautských disciplín zajímavých jak z hlediska sportovního a zdravotního, tak z hlediska dopravního a finančního.

Takže  všude tam, kde jsou pro to předpoklady  by bylo vhodné jet na tábor s  bicykly a v přírodním prostředí, pokud možno mimo silnice, po cyklostezkách, nebo polních a lesních  cestách, při zajištění maximální bezpečnosti podnikat výpravy s všestranným cyklotréningem, jízdy cestách údržby, výzbrojí a výstrojí a nácvikem vaření na cestě (trénink na cyklopuťák.), nebo ve  formě cykloskauttrekinkgu.

Tvůj úkol: 1) připspět k rozhodnutí jet na tábor s koly (20S)

                  2) přispět k jeho realizaci (40 S)

                  3) přispět k výcviku všech cykloturisickcých  dovedností (60S )

                  3) Za každou odpovědně přpřipravenou cyclotrasu s bezproblémovou realizací na                       výpravě nebo na táboře máš nárok na 20 S

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–4–D–(1,2,3,4)

CYCLOCAMP

 

+?

 

 

 

 

Rozdíl mezi koly na táboře a cyclocampem spočívá v tom, že na cyclocamp se jede po vlastní ose, s výbavou naloženou na kolách nebo přívěsných vozících. To znamená, že odpadají veškeré náklaďáky   stanové podsady, ale  také rodiče, kteří by nám je pomáhali stavět. Samozzřejmě to není situace pro vlčata, ale pro vypělé skauty s dostatečnou fyzičkou. V předchozím úkolu jsme se zmínili o projektu Eurovelo: cyclocamp může být vynikající přípravou na  pozdější celou řadu expedic po celé Evropě, které nám umožní relativně levně cestovat pro pozdější celé Evropě. (informace o připravované síti cyklostezek získáš pod klíčovým slovem Eurovelo na internetu na WILKIPEDII) V cyklocampu  můžete ideálně  skloubit zálesáckou expedici, s cyclotábořením na místě a hvězdicovými kondičními výpravami do okolí, s výzkumem expedičního táboření a vaření, s nácvikem dokumentačních činností pro skutečouu expedici atd. atd. A také odzkoušet přívěsný vozík za z kolo (koupit nebo udělat ?  - podívejte se na cyklopřívěs na internetu) Představte si že jedna   rodina  vyrazila s s tříletým Míšou v přívěsu za kolem až na  Nordkapp. Druhá  se dvou a čtyřletou dcerou také v přívěsech objeli Čechy a  Moravu a do jižních Čech se vrátili po  dunajské navigaci na rakouské straně hranice, která patří  zatím k nejvyhlášenějším evropským  cyklostezkám (Přečtěte si o cykloputování s dětmi v cyklopřívěsu na internetu na na  webu: zkuste to na kole.cz: kde je  řada článků :Přípravy, Trasa, Jak to snášely děti, Jídlo a vaření, Zdraví, Jak jsme spali)        

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–5–D–(1,2,3,4)

8000 S CYKLOEXPEDICE( pro vysoce pokročilé)

 

S

 

 

 

 

Turistická cykloexpedice je  samozřejmě vrcholnou cykloakcí, která se  může  odehrávat v rozsahu České republiky Evropy, ale i celého světa, v rozsahu týdne, ale také 14 let, jako se to stalo dvěma Francouzům, kterým se na  cestě dokonce  narodila holčička a  se kterou v cestě pokračovali, aby se  s ní vrátili domů, když ji bylo 6 let a musela jít do školy…..

Pro přípravu i realizaci cycloexpedice lze jako mustru použít  dvaceti úkolů EX 80 s celkovým ziskem 8000 S

Jako  četbu k tomuto tematu lze doporučit cestovatelské knihy,  ke kterým se dostanete na adrese: nakole.cz, nebo „vydavatelství cykloknihy.“

 

Aktivita

S 

Max.Zisk:S

V0802–6–D–(1,2,3,4)

7 SUMMITS – KILLIMANDŽARO , 5963 m : CIVILIZACE

 

5693 S

 

 

 

 

Kompetence pro  existenci ve vyspělé civilizaci patří k velice náročným, protože evoluce biosféry, která  dospěla  až k člověku, pokračuje stále rychlejším rozvojem lidských struktur a možností a klade na jednotlivce  stále náročnější požadavky ve všech ohledech. Jednotlivec, ani celá společnost nemůže tušit, co všechno ho nebo ji v budoucnu čeká, takže pro tuto situaci se zdá být nejlepší radou rozšířené, skautské heslo: na všechno buď v přírodě i civilizaci připraven. Být připraven znamená ovšem mnoho se toho naučit, absolvovat mnoho všelijakých  tréninků, získat mnoho dovedností, pohovořit s mnoha lidmi, hodně toho přečíst, vidět zažít……..Všechny takto získané zkušenosti jsou pak předpokladem pro adaptaci na nové a nečekané  situace. Správná adaptace  stejně jako v evoluci přírody může úzce souviset i  s přežitím, jak jednotlivce, tak celého společenství

Základní zákonitostí evoluce přírody je vzestup její složitosti a stejně jako dosáhl vývojem fantastické složitosti člověk jako vrchol pyramidy v celé biosférře, stejný nárůst složitosti lze pozorovat v celé lidské civilizaci. Budoucnost současné civilizace je spojována s velkým množstvím problémů, takže každý člověk, kterého bychom mohli nazvat Univerzálem a který je tudíž schopen vnímat civilizaci z mnoha pohledů, může z této univerzality kreativně profitovat nejen osobně, ale i ve prospěch společnosti.

Koncept 7 summits, je založen na 7 rozdílných kompetencích a proto každá kompetence představuje vlastně určitou část osobnosti, představovanou příslušným vrcholem a definovanými požadavky.

 Symbolické dosažení vrcholu Kilimaqndžára nejvyššího vrcholu Afriky -kolébky člověka  by tedy  mělo  splněním povinných a dobrovolných  úkolů představovat připravenost.

Úkoly povinné: za splnění každého povinného úkolu je prémie 100 S (při 35 úkolech = 3500 S)

 1. maturita a přijímačky (VS 0512 – 5)
 2. Výuční  list (maturita)
 3. vysoká škola¨
 4. Jeden cizí jazyk
 5. Základní počítačová gramotnost využitelná pro  psaní a komunikaci  po internetu
 6. Základní schopnost využívání  digitálních technologií pro dokumentaci textovou audio, foto video.
 7. Řízení automobilu
 8. Osadník dovednost
 9. Osadník realizace
 10. schopnost  užitečně se  sebevzdělávat prokážeš tak, že na základě studia, jakéhokoliv civilizačního oboru či získání  řemeslné, rukodělné nebo libovolné tvůřčí dovednosti vytvoříš  10 různých aktivizačních  Protomů.To bude zároveň Tvůj velký osobní autorský přínos pro aktualizaci skautského programového vybavení  a velký dobrý skutek, pro skautskou organizaci,současně odměněný100 svemy za každý Protom  v rámci Cesty k vrcholu.  Ale určitě Tě velice potší, že jsi to dokázal.a že jsi se stal skutečným AUTOREM.Do Protomu můžeš zpracovat i znalosti nebo dovednosti, které získáváš i v souvislosti se studiem ve škole.
 11. Vlastní veřejná publikace
 12. Vlastní veřejná přednáška
 13. Návštěva jedné cizí země(V0411 – 1)
 14. Funkce
 15. Uznání (V0409-5)
 16. Bavič (V00210 – 4)
 17. Humanitární pomoc(V0412 –2)_
 18. Zzdravotní kurz
 19. 5 zkušeností s jednáním na úřadě
 20. 5 zkušeností s finančními operacemi
 21. 5 zkušeností s velkým nákupem potravin ( např. natábor, domů)
 22. 5 zkušeností  s nákupem velké věci ( odzkoušení, záruční list)
 23. 2 zkušenosti s nákupem přes internet
 24. osobní civilizační archiv na tvém počítači dosahujícící 5963 MBYTŮ digitalizovaných informací v textové, audio, obrazové, grafické, foto a video formě, odrážející tvé  studium,  profesi, zájmy, hoby a zábavu.
 25. Uvědomit si a sepsat chronologickou faktografii alespoň 100 pro tebe unikátních civilizačních zkušeností (např. let letadlem, výstup na tvou nejvyšší horu, plavba parníkem, záchrana člověka, vlastní přežití, přátelství, láska, uznání tvé práce, rodina, vernisáž apod.)

Pro doplnění potřebných výškových metrů( na 5963 m - vrchol Kilimandžára) je k dispozici  výběr úkolů z Cesty k vrcholu kde  za splnění každého úkolu je rovněž prémie = 100 S (při  88 úkolech to je celkem= 8800 S, při čemž  prémie se získávají bez ohledu na to, zda úkol byl splněn již dříve v rámci Cesty k vrcholu.

1. Cesty k vrcholu)

 1. Aktivní účastník(V0509-5)
 2. Anglický kvíz (V0404-4)
 3. Angličtina na táboře (V0206–12)
 4. Bavič (V0210-4)
 5. Bibliografie tvých zájmů  (V0110-5)
 6. Budoucnost (V0501–2)
 7. Cédéčko (V0505–2)
 8. Cíle v Česku (V0409–2)
 9. Cíle  v Evropě (V0410–1)
 10. Cíle ve světě (V0410–3)
 11. Cizí země (V0411-1)
 12. Četba (V0110–5)
 13. Čeští panovníci (V0405–6)
 14. EX80:1 Rozhodnutí (V0609-5)
 15. EX80:2 Expediční dokumentace (V0609–6)
 16. EX80: 3 Četba (V0610-5)
 17. EX80: 4 Projekt (V0610- 6)
 18. EX80: 5:Propagace (V0611-5)
 19. EX80: 6 Peníze (V0611-6)
 20. EX80: 7 Fyzička (V0612-5)
 21. EX80: 8 Odolnost (V0612-6)
 22. EX80: 9 Připraven na cokoliv (V0701–5)
 23. EX80:10 Informatika (V0701–6)
 24. EX80:11 Komunikace (V0702-5)
 25. EX80:12 Pohyb v cizině (V0702–6)
 26. EX80:13 Výbava (V0703–5)
 27. EX80:14 Stravování (V0703–6)
 28. EX80 15 Samota (V0704–5)
 29. EX80:16 Orientace/navigace (V0704–6)
 30. EX80:17 Přežití (V0705-5)
 31. EX80:18 Realizace expedice (V0705–6)
 32. EX80: 19 Analýza (V0706-5)
 33. EX80:20 Diktafon (V0406-3)
 34. Dokončování(V0409–6)
 35. Efektivní učení (V0404–6)
 36. Prezentace (V0706–6)
 37. Evropské cíle na internetu (V0410-2)
 38. Evropské státy (V0311-6)
 39. Finanční deník (V0702–2)
 40. Foto-video –klip (V0606-4)
 41. Fotograf (V0301–4)
 42. Fotopublikace (V0505–3)
 1. Fotovýstava (V0703–2)
 2. Grant (V0710-1)
 3. Hon na informace (V0203–1)
 4. Infočesko (V0211–3)
 5. Infočesko na internetu (V0409–3)
 6. Internetové informace (V0601–2)
 7. Klíčové kompetence (V0402–2)
 8. Jde o život (V0402-3)
 9. Kniha (V0306–1)
 10. KPZ (V0302–6)
 11. Krize (V0711)
 12. Kritická situace (V0205–1)
 13. Kurz (V0302-2)
 14. Mapové značky (V0209–2,1–6)
 15. Maturita a přijímačky (V0512-5)
 16. Meditace o budocnosti (V0512–3)
 17. Mobil (V0410–5)
 18. Osadník- dovednosti (V0610–1)
 19. Osadník realizace (V0610-2)
 20. Osobnostní rozvoj (V0201-1)
 21. Počítačové dovednosti (V0611–1)
 22. Pořádek (V0604-1)
 23. Povolání(V0502–5)
 24. Publikování (V0310–4)
 25. Reportér (V0211-1)
 26. rodina Setkávání se s uměním(V0203-6)
 27. Skautská zdatnost a odborky (V0110–2)
 28. Společenský slovník (V0603-5)
 29. Světové cíle na internetu (V0410-4)
 30. Světové poklady Unesco
 31. Štěstí (V0504 -6)
 32. Tahoun (V0601–1),
 33. Tvoje info pole (V0202 –1)
 34. Tvoji předkové a tvoje předpoklady (V0110-3)
 35. Tvůj informační systém (V0701–1)
 36. Tvůj papírový informační systém (V0110 – 4)
 37. Úspěch (V0610–4)
 38. Video (V0504-5)
 39. Záchrana (V0205- 5)
 40. Záchranářský balíček (V0212-1)
 41. Zkratky (V0210–6)
 42. Znalosti pro kritickou situaci (V0212–4)

66. Únorová listárna (L0802)

Univerzáliáda

Ve vyhledávači Google jsem před prosincovou listárnou (2007)marně hledal pojem „Univerzáliáda“. Po její publikaci na internetu, obsahující v podstatě jedinou větu o tomto termínu však Google v prosincové listárně  ten jediný odkaz na Univerzáliádu , našel.  To je důkaz, že uvedený termín je původní  a zaslouží si proto, jako dále popsaný projekt, autorská práva.

Stejně jako olympiáda, má i univerzáliáda svůj základ, podle Coubertina, ve starořeckém ideálu – kalokagathii. (jednota tělesného a duchovního). Zatím co olympiáda je soutěží v jednotlivých specialisovaných sportech, mezi jednotlivci nebo kolektivy, pak  účastníkem univerzáliády je všestranný jedinec, který je ochoten podstoupit zkoušku, neznámého dobrodružství podle hesla: „na všechno buď v přírodě i civilizaci připraven!.“.

Základem univerzáliády je překonat sám sebe a tomu je podřízen i konečný :rituál: všichni získavají „medaili odvahy“ a první polovina závodního pole pak certifikát a titul Univerzála.

Univerzáliáda je všestranná a náročná akce, na kterou  za univerzálním sedmibojem přijíždějí účastníci , aby si ověřili svoje kvality,- svoje -„kompetence“. Které to jsou ?

 1. Fyzická zdatnost, odolnost, sporty, zdraví, životospráva, znalosti
 2. Příroda, schopnost v ní pobývat i přežít, znalosti, inspirace, biosféra, ekologie
 3. Civilizace,kultura, umění, věda  technika, pohyb po světě
 4. Vztahy, komunikace, týmová spolupráce, cizí jazyky
 5. Řízení, techniky řízení, organizace,
 6. Odkaz., tvorba, projekty, díla umělecká,vědecká, technická
 7. Duchovní svět, filosofiie,víra

 Univerzáliáda je založena na následujících zásadách :

 • na morálních kvalitách osobnosti a fair play hodnocení, eliminujících potřebu rozhodčích
 • na heslu: “ na všechno buď v přírodě i v civilizaci připraven“
 • na všestrannosti, charakterisované 7 kompetencemi
 • na dobrodružství a nečekaných situacích , včetně účasti ve vlastní režii
 • na soutěži především sama se sebou a teprve v druhé rovině s jinými
 • na udělování medaile „Za odvahu“všem a certifikátu „Univerzála“první polovině závodníků
 • na mediální propagaci biohumanistické myšlenky (humanismus v souladu s přírodou) univerzality a Univerzálů

Pojednání o univerzalitě.

 1. složitá civilizace, zvyšuje požadavky na jednotlivce,
 2. vědomostní civilizace je založena na celoživotním vzdělávání
 3. rychlost změn vytváří tlak na adaptační změny
 4. adaptace vyžaduje vedle specializace stále větší podíl univerzality, jakožto nástroje přežití
 5. univerzalita spolu se systémovým myšlením představuje zcela nové možnosti
 6. předmětem výchozího profesního vzdělání by měla být profese, náplní volného času pak univerzalita jako chápání barevnéh ale i jako možná záloha nebo kombinace pro profesi
 7. kultivace všech možných talentů: produkuje fantastické kombinace za vniku nečekaných možností na všech úrovních, při čemž a zároveň  představuje nejvyšší úroveň vnitřního uspokojení
 8. věřím, že 7 zásadních pilířů osobnosti pokrývá všechny lidské dimenze  
 9. vysokou úroveň univerzality představují v jednotlivých pilířích symbolické vrcholy:  „7summits“
 10. Všechny sebevýchovné systémy: Protomy, Cesta k vrcholu, Cesta kolem světa,  7 summits i a Univerzáliáda představují otevřené systémy , který lze permanentně doplňovat v závislosti na postupující civilizaci.

Pojednání o univerzáliádě:

 1. přípravou na účast v univerzáliádě je jednak kvalifikace na jedné osmitisícovce , ( včetně  metody Peak of my Memory) jednak je možné trénovat celý repertoár úkolů Cesty k vrcholu a Protomů., Cesty kolem světa, jednak lze stoupat k sedmi vrcholům: 7 summits
 2. počet účastníků je dán počtem kvalifikovaných (osmitisícovka).a registrovaných účastníků, v extremním případě dva  ( jde o kvalitu)
 3. v rámci sedmiboje může být na programu v rámci jednotlivých pilířů i více disciplin např.  v rámci fyzičky to mohou být atletické  disciplíny, zápasy v kolektivním sportu, ale třeba kvíz.
 4. hodnocení všech disciplin bude vyjadřováno jako % úspěšnosti vzhledem k rekordu dokonalému řešení., nebo vzhledem k pořadí účastníků v dané disciplíně.
 5. Ve sportech, kde výsledek je závislý na poměru gólů, bodů, gemů……. se % úspěšnosti   počítá jako poměr jednotlivcem nebo kolektivem dosažených bodů ke všem bodům, v zápase dosaženým, vyjádřeno procentuálně.(Příklad A:B= 5:3.Pak A dosáhl 62,5%, B: 37,5%)
 6. Při více disciplínách v jedné kompetenci je konečným výstupem průměr dosažených úspěšností, vyjadřovaných na 3 desetinná místa, což umožní jejich vyjadřování obvyklejším způsobem v bodech na tisícové škále (teoretické maximum, dosažitelné pro1 klíčovou kompetenci je tedy 1000 bodů), takže teoreticky  maximálně dosažitelný zisk v sedmiboji pak činí 7000 bodů .
 7. Univerzáliáda představuje vlastně simulaci nečekaných situací , které se v životě mohou  vyskytnout, na které musí jejích účastník reagovat, aniž měl možnost s nimi počítat, jako  tomu naopak je na Olympiádě. u specializovaných sportů. Jde tedy o positivní reakci na situaci, bez ohledu na to, zda účastník dosáhne vynikajícího výkonu. Extremním příkladem může být  maratón, který soutěžící vživotě nikdy neběžel,stejně jako maratónský běžec, takže při zachování všech zdravotních pravidel projde trať podle svých možností třeba za 10 hod, což vzhledem  ke světovému rekordu představuje  cca 20,082 % úspěšnosti, tedy 200,82 bodů. Podobně se může zúčastnit kolektivní hry, kterou třeba  nikdy nehrál a jde tudíž o schopnost se na situaci adaptovat. Z hlediska výběru disciplín bude každá Univerzáliáda zcela unikátní a pro účastníka nepředvídatelná.právě tak jako pro organizátory ,při čemž ti musí zvláště úzkostlivě hrát fair play.
 8. Registrovat se může jednotlivec nebo kolektiv, při čemž v úkolech nebo sportech týmového charakteru , týmy vylosuje ze všech účastníků počítač a každý člen týmu přináší do svého, přihláškou registrovaného kolektivu, ty  % úspěšnosti (body), které získal v příslušném týmu. Účast a nasazení v týmech, vzniklých jednorázově pro určitý soutěžní úkol je zároveň výpovědí o schopnostech se  adaptovat na novou situaci nebo neznámé lidi.
 9. Univerzáliáda se předpokládá v rozsahu dvaapůldenního víkendu „ na úplný úvazek“
 10. Předběžně se předpokládá Univerzáliáda ve třech kategoriích:
             Univerzáliáda                 18  – x   let
             Univerzáliádka               13  - 18  let
             Univerzáliádička              8 -   13 let
 11. Vrámci simulace podmínek drsné přírody bude předpokládana  naprostá samostatnost a nezávislost na podmínkách existence: noclehu, stravování ze syrových potravin, počasí, a všeho potřebného..
 12. Předpokládá se minimalizace váhy batohu se vším potřebným, který se bude v rámci soutěže vážit
 13. Povinná  výbava:
 • záštita pro spaní v dešti
 • spacák
 • karimatka
 • 1 kg „čerstvě uloveného“ syrového masa ( v evakuovaném obalu)
 • 1 kg mouky
 • mobil
 • hodinky (stopky)
 • prázdnou PET lahev
 • psací potřeby , A5 papíry, podložka A5
 • vařič + palivo
 • nádoba na vaření
 • Doporučené:
 • BPZ, KPZ, IPZ
 • Doplňkové potraviny
 • Pončo do deště
 1. Co zajišťuje pořadatel:
 • Plochu pro bivakování a vaření
 • Zdroj pitné vody
 • Hygienické zázemí
 • Vybavení výpočetní technikou
 • Střechu nad hlavou, stoly a židle pro stravování a různé druhy činností Legitimaci Univerzála, zahrnující informace o režimu, disciplínách a informace a tabulky pro sebehodnocení
 • Speciální materiál pro jednotlivé disciplíny
 • Co nebude v rámci disciplin přežití záměrně k dispozici:
 • palivo
 • žádná střecha  ani přístřešek pro bivak,
 • žádné společné potraviny ani vaření
 1. Vedlejší efekty:
 • motivace pro výchovný program
 • tvorba dokumentace pro výchovné i propagační účely
 • zainteresovat media ve prospěch propagace skautingu
 • disciplíny lze aranžovat do divácky a mediálně zajímavých aktivit
 • propagovat „univerzalitu“ jako skautskou výchovu pro třetí tisíciletí
 1. Porovnání principů olympiády a univerzáliáda.

              Olympiáda                                     Univerzáliáda

      1. starořecká filosofie“ kalokagathie „                 1. starořecká filosofie“ kalokagathie“

      2. specializovaný sport                                         2. všestrannost (7 kompetencí)

 1. potřeba mnoha rozhodčích                             3. sebehodnocení -bez rozhodčích
 2. perfektní servis+ specialisovaný výkon          4. vlastní servis + univerzální výkon                 
 3. nákladná příprava  olympijského areálu         5. zapotřebí jednoduché podmínky
 4. ve hře: radost, sláva, peníze,( proto doping)   6. radost bez  peněz neláká podvodníky                                                               
 5. tři medaile , pořadí do posledního místa         7. stejná medaile pro všechny + certifikát
 6. Špičkové výkony: zdravotní rizika                  8 .rekreační sport: pro zdraví
 7. Zúčastnit se  a zvítězit                                     9.Není důležité vítězství, ale účast
 8. Jde o velké peníze                                         10. Peníze nehrají roli

Poznámka

Univerzáliáda představuje v podstatě idealistický projekt, zatím nikde nerealizovaný, ale k realizaci více méně připravený,jako projekt, který třeba nebude realizován podobně jako tomu  bylo v případě  celá řady architektonických návrhů vytvořených v rámci různých soutěží.Nicméně proto, že jde o zcela nový projekt, může být zajímavý jak pro první organizátory tak pro první účastníky Univerzáliády jakožto prvních účastníků experimentu. Zatím asi nelze odhadnout jeho budoucí úspěšnost. Je možné, že téma Univerzáliády by mohlo  popularizovat myšlenku univerzality a skautingu, což ovšem může mít i negativa, stejně jako  původně  Coubertinova  idealistická myšlenka olympijská. Přesto  ale i ta se díky mediím rozšířila po celém světě tak, že se zdá, že i ve světě peněz dokáže plnít úlohu porozumění mezi národy.

Copyright(c) Jiří Klaban


Copyright(c) Skautská univerzita Pardubice 2001- J.Klaban. Aktualizováno: