[Home]Mapa][Univerzita][Vrcholy][Protomy][Cesty][Oldskauti][Hledání][Kontakty-Odkazy]
Cesta ke hvězdám
[Skautský Výzkum][Cesta ke hvězdám][EXPEDICE 80][Texty][Adresar]

FILOSOFIE CESTY KE HVĚZDÁM

Jiří Klaban – Kyb

 E.Kant: Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.

  J.A.Komenský: Nebude na světě jakékoliv naděje na poctivost, dokud budou jednotlivci hájit pouze svůj život podle svých přání a pokud nebudou získáváni a spojováni něčím. společným, aby jasně pochopili, že jen společně mohou dosáhnout úspěchu ve všem.

  R.Messner: Něco zvlášťdobře umět není zdaleka tak důležité, jako najít svou cestu. Ta ale není uvedena v našem rodném listu, nenaučíme se jí ve škole a nepřivedou nás na ni ani rodiče. Svou cestu si musí hledat každý sám.

ÚVOD

Bilancování Cesty k vrcholu, (projektu Skautské univerzity Pardubice, založené na symbolických výstupech na vrchol zvolené osmitisícovky plněním vypsaných úkolů a jejich „fair play“ sebehodnocením), vedlo k nápadu sečíst všechny dosud dosažené symbolické výškové metry (svemy). Tento součet u 113 vrcholezců činil 424 024 svemů tedy 424 km a tato výška navodila představu o výstupu na Měsíc, který je ve výšce (vzdálenosti), cca 400 000 km, tedy 1000x výše. Tak vznikla idea 1. skautské astroexpedice na Měsíc.

Myšlenka astroexpedice navozuje řadu inspirací:

 1. Vznik představy o virtuálním společenství lidí spojených vůlí měnit sebe a svět v pozitivním smyslu, společenství které společně letí na virtuálním hvězdoletu k Měsíci.
 2. Cesta k Měsíci může být modelem cesty do nekonečného vesmíru, ukrytého v životním fungování Člověka.
 3. Presentace malých, větších a velkých činů moderními způsoby může motivovat všechny zúčastněné.
 4. Nikým nekontrolované „Fair play“ sebehodnocení je vysoce hodnotným morálním základem každé individuální účasti.
 5. Cesta ke hvězdám nepředstavuje konkurenci klasickému skautingu, který je o lidské komunikaci, spolupráci a přátelství, což nelze žádným internetem nahradit, ale může naopak představovat motivaci pro plnění stupňů zdatnosti a odborek a následně celoživotnímu sebezdokonalování.
 6. Virtuální společenství, vzniká publikováním textových i obrazových zpráv o dosažených vrcholech a načítáním všech dosažených svemů, získávaných v 7 různých projektech: Můj vrchol, Náš vrchol, Osmitisícovka, Osmitisícovka bez kyslíku, Cesta kolem světa, 7 summits, Peak of my Memory).
 7. Tímto způsobem by mohla vzniknout zajímavá databáze, připomínající na jedné straně Wikipedii, na druhé projekt „Kdo je kdo ve skautingu“, ve které se lze systémem odkazů na další prameny ( blogy apod.) dostat ke spoustě dalších textů, obrazů a videí, které mohou inspirovat další rozvoj skautingu.
 8. .Vzniká vícegenerační společenství, kde mladí mají vzory ve starších a starší získávají dobrý pocit z předávání životních zkušeností a tím i smysluplnosti svého života, (Seton: „Vyhloubil jsem studánku, aby z ní mohli i druzí pít“).
 9. Cesta na Měsíc je velikou výzvou a znamená mobilizovat prezentace skautských aktivit textově i obrazově s jejich současným sebehodnocením na webových stránkách.
 10. Základní inovací, která by měla výrazně pomoci řešit zmíněný úkol spočívá ve zjednodušení výstupů, umožňující konat výstupy začátečníkům, světluškám, vlčatům, ale i veřejnosti. Výstup Peak of my Memory, by měl umožnit starším skautům na základě ¨ fair play“ vzpomínek, prezentovat formou faktografie s komentářem, svoje „vrcholy“, dosažené v minulosti nebo průběhu života. Příspěvky starších skautů, zahrnující spousty životních příběhů, zkušeností, objevů, a nápadů, by mohly být zajímavé a inspirující pro mladší generace a mohly by podstatně ovlivnit cestu k Měsíci. Zvláště uvážíme-li, že mezi nimi je exprezident, ombudsman, význační vědci a předsedové akademie věd, předsedové učené společnosti, předseda etického fóra, ústavní soudci, herci, spisovatelé, režiséři, dirigenti, sociologové, psychologové, zpěváci, sportovci, politikové, vysokoškolští profesoři, humanitární pracovníci, církevní hodnostáři, fotografové, novináři, ekologičtí odborníci a mnoho dalších. Jejich životní zkušenosti, spojené se skautováním v mládí pro mě představují fantastickou inspiraci pro mladé skauty a celý skauting. V případě prezentace vrcholů význačných osobností, které samozřejmě mají minimum volného času lze pro jejich prezentaci vrcholu nalézt pro ně přijatelné možnosti ve formě rozhovoru nebo mailové komunikace. Rozhovory se staršími skauty a jejich zpracování do „Peak of my Memory“ může být současně příležitostí pro zvládnutí této dovednosti mladšími skauty, samozřejmě hodnocené jako autorský počin.
 11. Zdá se mi, že „Peak of my Memory“ může být zároveň řešením „Skautské paměti“ o kterou usiluje Kmen dospělých skautů.
 12. Pro fungování „letu“ na internetových webových stránkách SKUNIPY bude třeba vytvořit software pro jednoduchý postup umožňující účastníkům samoobslužně prezentovat v definovaných formátech své činy jako vrcholy, s příslušnou výškou ve svemech, které by se automaticky načítaly do polohy hvězdoletu v jeho cestě na Měsíc.
 13. Uvedený skautský projekt je možné zpřístupnit i veřejnosti, považovat to za skautský příspěvek občanské společnosti a zároveň tak propagovat skauting.
 14. Za účelem dosažení Měsíce je třeba propagovat projekt mezi skauty i veřejností všemi marketingovými prostředky.
 15. Projekt navozuje celou řadu dalších souvislostí:

·       Univerzální kultivaci skautů ve skautském životním stylu při možné účasti veřejnosti.

·       Medializaci a propagaci skautingu.

·       TV seriál: Cesta na Měsíc (ke hvězdám) jako alterntiva např. k „Vyvoleným“

·       Příležitost seznamovat se s vesmírem (využití astronomické a astronautické dokumentace, Orbiter Space Flight Simulator apod.)

·       Virtuální společenství by v optimálním případě mohlo v budoucnu vytvořit např.občanské sdružení, nebo neziskovou organizaci s případným politickým vlivem ?????

 1. Výzva:

·       Přidejme se k těm, kteří mají, či již měli v sobě dostatek vůle realizovat čin, vystoupit na symbolický nebo skutečný vrchol.

·       Přidejme se ke společenství lidí, kteří hrají zásadně „fair play“.

·       Nastupme do virtuálního hvězdoletu a staňme s těmi, kteří symbolický míří k Měsíci, hledajíce v sobě vlastnosti, možnosti i nadšení pro změnu sebe i světa ve třetím tisíciletí ve prospěch Života na Zemi.

Copyright(c) Skautská univerzita Pardubice 2001-2009 J.Klaban. Aktualizováno: