Pro všechny

Vážené sestry a bratři,

protože chceme oslavu 100let pojmout jako záležitost skautů celého Pardubicka, rádi bychom  prezentovali jak v „Pardubandě“ tak ve Skautském centru Višňovka  fotografie, texty,foto-video presentace, i artefakty od Vás ode všech, včetně těch, kteří se v průběhu let stali“přespol ními“ .Jak si to představujeme?

1.       Na adresu jiri.klaban@quick.cz  pošlete do  21.srpna (kdy sestra Stanovská a bratři Voksa a Klaban začnou provádět třídění a výběr) 5 max.10  vybraných fotografií z Vašeho (celoživotního) skautování, včetně  těch , nějakým způsobem historických. Vybírejte fotky akční a srozumitelné i bez textu.Tyto Vaše materiály v digitální podobě, využijeme pro propagační účely  na výstavách  i tištěných matriálech.Protože chystáme digitální archiv, každá fotografie v něm  najde své místo a z tohoto hlediska by byla zajímavá i popiska.

2.       V rámci experimentálního projektu: Panel  Skautské Planety Felix, presentujte  na  formátu A3,A4,A5,A6 svoji představu o štěstí či šťastné planetě (Planeta Felix) formou kresby, malby, dřevorytu, fotografie, textu, citátu…
Protože  stejný úkol jsme zadali i dětem na táborech, mohly by se na panelu objevit nesmírně zajímavé kombinace myšlenek, textů, obrazů uměleckých i dětsky naivních a protože mnozí z nás prožili své šťastné chvíle právě ve skautingu, budou tam samozřejmě i skautské fotografie, zásady nebo ideály. Tyto materiály ve fyzickém stavu, spolu s exponáty, které chcete zapůjčit na výstavu ve Skautském centru ve dnech 6-12. října 2014 (exponáty budou pod zámkem) přineste v úterý 2.září  na OS schůzi 16-18hod, nebo v tomtéž čase nejpozději 16. září do Skautského centra Vinice. To je nejzazší termín, kdy se s tím dá ještě něco udělat.

3.       Přespolní, pokud mají chuť zúčastnit se  Panelu  Skautské Planety Felix, nechť pošlou presentaci v digitální podobě  na adresu jiri.klaban@quick.cz a my se pokusíme v rámci možností o uplatnění (každopádně se to objeví v digitálním archivu).

4.       Aktivní účast na Festivalu  skautských presentací(foto/video) ve Skautském

centru Vinice: 2 promítací prostory s data projektory) zajistíte  v sekci Dokumenty (úterý 7.10. 16-20hod) přihláškou u garanta této sekce br. Juraja Kureje –Jiskry (M: 739 748 908, E:jura.kurej@ skauti-pardubice.cz)  nebo v sekci Expedice (ve středu 8.10, 16-20 hod) u garanta  Pavla Matouše - Inka(M:731 929 136, E:lap@post.cz). Čtvrteční sekce Profily má již svůj pevný program.

5.       Veškerá práce, kterou osobně podpoříte  oslavy se tak objeví buď na výstavách(Pardubanda, Skautské centrum), na propagačních materiálech, v Almanachu 100 let pardubického skautingu v příštím roce, ale minimálně  se objeví v digitálním archivu.

6.       Protože stoleté výročí se ku podivu koná pouze jednou za sto let, měli bychom se všichni, před tváří historie, pokud si myslíme, že skauting představuje hodnotu i pro současný svět, vybudit k důstojnému výkonu.


Pro činovníky středisek

Vážení zástupci skautských středisek Pardubicka,

protože si myslíme, že při našich oslavách by se měla presentovat všechna střediska bývalé Okresní Rady Junáka, mimo jiné také proto,  že všechny materiály z oslav se objeví v digitálním archivu a ve výběru i v Almanachu v budoucím roce, pokusme se tuto akci zorganizovat tak, že kolektivní  presentace, jakož  i artefakty pro výstavu ve dnech 6-12. října doručí Vaši zástupci na schůzích OS ve Skautském centru dne 2. září nebo nejpozději 16.září vždy od 16-18 hod.Domníváme se, respektive víme, že skauti mají obrovské množství materiálu, kterým se mohou presentovat, takže i s pomocí Vašich webových stránek jste určitě schopni takovou prezentaci vytvořit.


 

Pozvánka na Oldskautfest 2014

V rámci oslav 100 let pardubického skautingu (1914-2014) se v sobotu 11.října 2014  od 12 hod ve Skautském centru Vinice všichni skauti roverského  a oldskautského věku, kteří na Pardubicku skautovali nebo skautují, začnou registrovat (do 14 hod), aby vytvořili symbolickou „stovku těch nejstarších“, kteří obdrží certifikát s pořadovým číslem a podle věku se společně vyfotografovali. Další moderovaný program zahrne:

Kdo chce vstoupit do skautské historie Pardubicka, nesmí chybět na Oldskautfestu 2014


 Oslovení kreativců

Vážení sestry a bratři,přátelé,

při zásadě, zvolené pro tyto oslavy, že „všem oznamujeme všechno“, přicházím připomenout termín pro zaslání 5-10 digitálních fotek z Vašeho střediska, oddílu či soukromého skautingu- 21. 8. 2014 na adresu: jiri.klaban@quick.cz. V tomto případě nejde o to, že bychom neměli fotky ze skautského prostředí, ale o to, abychom získali reprezentační  fotografickou  mosaiku skautingu na Pardubicku. Byla by škoda, aby v této mosaice někdo chyběl.

Hlavním důvodem tohoto mailu je však námět, který mě v této souvislosti napadl:

Z  5-10 fotek lze učinit ve vlastní režii slušnou presentaci střediska či oddílu, která se může objevit na výstavě ve formátu A3, ale také na pohlednici, která získá razítkem loga 100 let pardubického skautingu historický punc a kterou můžete jako suvenýr dávat nebo za režijní cenu prodávat  na oslavách (hlavně v neděli) nejen veřejnosti, ale i skautům a sběratelům, která může sloužit na podpisy i k zasílání pozdravů apod., která se samozřejmě může objevit v digitálním archivu i v almanachu, ale i na vašem webu. Jde o námět jak „jednou ranou zabít několik much najednou“. Při úvaze o plakátu, tedy o zvětšenině, je nutno volit fotografie ve vyšším rozlišení. A k dispozici je pro kreativce stále dostatek času…, pro  zaslání digitálních fotek 20 dní, pro výstavní  presentaci v Skautcentru jako nejzazší termín fyzického předání je 16.září (út): v 16 hod na OS schůzi ve Skautcentru, tedy  30 dní. Jsem přesvědčen, že kdybychom tuto akci pořádali již před půl rokem, stejně bychom ji všichni většinou realizovali na poslední chvíli, která právě teď přišla.

Hodně štěstí a positivní nálady, která všechno zmůže  za přípravný tým přeje

Kyb.

Následuje informace o programu, která bude obsahem připravovaného plakátu

Oslovení účastníků Oldskautfestu 2014: činovníků, oldskautů a roverů

V Pardubicich 15.července 2014

 Vážené sestry, bratři, přátelé, kamarádi,

přicházíme s informací o tom, že letošní rok 2014 je rokem 100 letého výročí pardubického skautingu, které by naše středisko Polaris spolu se všemi středisky Pardubicka, chtělo důstojným způsobem oslavit. Jak možná víte, našemu středisku se podařilo vybudovat s pomocí města, kraje a evropských dotací za 40 milionů velkorysé “Skautské centrum Vinice“ s přilehlým areálem, které umožňuje naše oslavy uspořádat právě zde. Je zde zázemí řady kluboven, sálu až pro 200 lidí, dostatečné zázemí hygienické a kuchyňské, parkoviště, jakož i velké travnaté prostranství.

Oslavy koncipujeme ve dnech 6-12 října t.r. tedy od pondělí do neděle.O vlastním programu se dočtete v přílohách. Vás takto oslovujeme specielně vzhledem k setkání na Oldskautfestu, v sobotu 11. října od 12 hodin ve Skautcentru, kdy by se měli sejít skauti v roverském a oldskautském věku, včetně činovníků, kteří kdy skautovali a skautují na Pardubicku.

Program je popsán v přílohách a nám nyní jde o Vaší zpětnou vazbu, protože půjde o zatěžkávací zkoušku Skautcentra, jako jakéhosi “kongresového centra“, které chce návštěvníkům poskytnout občerstvení, zázemí pro setkáváni generací, pro společný program (táborák nebo sál v nepříznivém počasí), ale i jisté skautské ubytování ze soboty na neděli. Představujeme si, že toto centrum by mělo poskytnout v sobotu jednoduchý oběd (guláš) a večeři (cigáro/rohlík/kaše), improvizovanou čajovnu, kavárnu a buffet (asi jednohubky, gulášovku), v neděli snídani a buffet (kompletní občerstvení odhadujeme do 100 Kč) a současně zařídit pro všechny zájemce nocleh. Protože jsme všichni skauti, kteří prošli táborovými podmínkami, věříme, že se s realizaci tohoto „snu“ jako středisko Polaris spolu s Vámi úspěšně „popereme“.

Veškeré občerstvení chceme „prodávat“ za cenu surovin s tím, že kdo bude chtít přispět navíc, bude mít možnost tak učinit v experimentálním projektu „Filantropa“. Jistě chápete, že při tomto rozsahu celé akce bychom si rádi učinili „kvalifikovaný odhad“ o počtu účastníků a jejich zájmu o občerstvení, program a provizorní nocleh.

1. Prosíme tedy o pokud možno včasnou odpověď (optimálně do 31.srpna) na otázky:

 mám zájem o:

Příklad kódované odpověďi:  1,2,3,4,5,6,7(2x), 10., 11.b, 11.d, 11.e,11g., představuje pro nás zprávu: mám zájem o kompletní občerstvení pro 2osoby, přespím ve vlastním stanu a na program přispěji 4 min. data projekcí, zazpívám a přivezu kytaru a zorganizuji hru.

2. Prosíme o šíření informací
o oslavách 100 let pardubického skautingu lidem, kterých se to týká tj. skauti v roverském a oldskautském věku, včetně činovníků, kteří kdy skautovali a skautují na Pardubicku. Jde jednak o osobní předávání informací lidem, zejména starším, kteří se již nekamarádí s digitálním technikou, jednak o přeposlání informací těm, jejichž mail jste nenašli na přiloženém seznamu, případně o jeho zaslání na mou adresu s tím, že adresáta zahrneme do zasílání dalších informací.

Pro středisko Polaris je setkání výzvou, abyste se při setkání u nás všichni dobře cítili.

Za přípravný tým zdraví a na všechny se těší Jirka Klaban –Kyb.

E-mail jiri.klaban@quick.cz, M: 604 827 152


 

Podklady pro medializaci oslav 100let pardubického skautingu

V Pardubicích se skautuje již 100 let !!!

Začalo to v roce 1914, kdy na pardubické reálce byla nejpopulárnější třídou sexta. Její třídní profesor Chlupáč byl vynikající pedagog, vlastenec a opravdový přítel mládeže, o němž jeho žák a pozdější herec František Filipovský řekl:“…osvícený kantor, obrovský člověk…“ Na podzim roku 1913 přednášel v Pardubicích o skautingu zakladatel prof. A.B.Svojsík a prof. Chlupáč zareagoval ihned: za podpory tisku, spořitelny a záložny objednal skautské kroje a vybavení přímo z Anglie a hned začal se svou sextou jezdit na výlety s tábořením pod stany a o prázdninách 15. července 1914 s dvaceti, pro skauting zapálenými účastníky se vydal na třítýdenní „puťák“ po východní a jižní Moravě s promyšleným kulturně historickým programem a velkým ohlasem všude, kde se zastavili. V Brně zastihla výpravu 26. července mobilizace, takže na poslední chvíli stihli poslední vlak pro civilní cestující pro návrat domů.

Od těch dob uplynulo již 100 let a skauting za tu dobu prokázal celosvětově svůj zásadní přínos pro morální, občanskou a fyzickou výchovu mládeže. Jeho ideály a metodika ovlivnila významně celou civilizaci, a kdyby na všechno to, co vymysleli skauti, se uplatnil autorský zákon, topili by se dnes skauti v miliardách. Účinnost skautingu spočívá v tom, že se děje v přirozené partě mladých lidí, spojených skautskými mravními ideály, kteří mají dnes k dispozici obrovské množství příležitostí prožít společná dobrodružství v klubovnách na hřištích, v přírodě, na výpravách, na táborech, expedicích doma i v zahraničí.

Co je však pro skauting zásadní, je to, že tyto příležitosti při jeho správném provozování se realizují vlastní aktivitou, nikoliv konsumně: vlastníma rukama postavit tábor, a to i v dešti, umět uvařit pro sebe, nebo pro celý tábor, získávat odolnost fyzickou i psychickou, ve skautské družině táhnout za jeden provaz, prožívat štěstí z kamarádského vztahu, který zahrnuje i v vzájemnou pomoc, umět něco zorganizovat a komunikovat mnoha způsoby včetně využití digitálních technologií, umožňujících nalezení potřebných informací pro akci, výpravu nebo expedici na internetu, stejně jako někomu poslat zprávu nebo vytvořit grafickou pozvánku.

To všechno je první škola manažerských schopností. Tato všestrannost je v dnešním složitém světě čím dál důležitější, někdy doslova souvisí s přežitím. Systém skautských zkoušek motivuje k dosahování vytčených cílů, což se automaticky přenáší i do budoucího osobního života. Statistiky dokazují, že lidé, kteří mají v životě cíle, nepropadají tak snadno všem možným závislostem, drogami počínaje. A také se jednoznačně ukazuje, že mezi veřejně známými úspěšnými osobnostmi je celá řada lidí, která prošla skautingem: např. prezident Havel, tři předsedové Akademie věd: Zahradník, Illnerová, Pačes, režiséři Menzel, Forman, první náš ombudsman, ve světě pak řada amerických prezidentů, švédský král, první člověk na Měsíci byl americký kosmonaut Armstrong- orlí skaut, režisér Spielberg, zakladatel Microsoftu Bill Gates a tisíce dalších.

Pardubický skauting za uplynulých 100 let absolvoval desítky a stovky příběhů a s nimi spojených jmen, která vytvářela celoživotní přátelství a vzpomínky, na něž se do smrti nezapomíná. A to všechno na pozadí historických událostí první republiky, protektorátu, komunistické totality a posttotalitní svobody až do dnešních dnů. Byly to doby, kdy se dařilo i nedařilo, kdy přežití jednotlivých oddílů záviselo na schopnostech i obětech jednotlivců. Skauting se nikdy dobře nesnášel s totalitními systémy a proto ho zakázali jak Němci, tak komunisté. Tyto příběhy až do roku 1945 s nevšední erudicí shromáždil JuDr. Alois Těšitel-Peťák, na kterého navázal br. ing.Otta Müller-Nažari a br. Stanislav Voříšek v almanachu k 80.výročí pardubického skautingu v roce 1994. Od té doby se bohužel žádný takový historik a spisovatel mezi námi neobjevil.

 

Dobře dělaný a dobrovolný skauting, který neposkytuje vedoucím žádné materiální odměny, je pro ně v podstatě náročná řehole, která vyžaduje vysokou osobní morální integritu, která, jako ostatně u všech činností, které pracují s lidmi, při nedostatečné odezvě podléhá tzv. syndromu vyhoření. Tedy poklesu aktivity na nulu. Je zřejmé, že zde závisí na společenském klimatu, jak se k příslušným činnostem staví. A je nutno říci, že porevoluční svoboda, po které jsme všichni za totality tak toužili, vybudila podnikání, někdy řízené až psychopatickým  egoismem, pro který morální normy představovaly „ekonomicky neúnosný luxus“. To vedlo k tomu, že lidé, kteří chtěli hrát fair play byli označování některými politiky za „pravdoláskaře“ (skauti slibují mimo jiné na Pravdu a Lásku). Hesla na billboardech: “Nevaž  se, odvaž se!“ rozuměj: nikde se neangažuj, ale užívej si a my Ti dodáme perfektní konsum, protože potřebujeme Tvoje peníze. Neboť to je ta pravá „hodnota“, která hýbe světem globálního egoismu. Vyjadřuje myšlení doby, které se samozřejmě podepsalo i na jistém odlivu zájmu o skauting.

Odlivu, kterému organizačně ještě dobře čelil předseda Okresní Rady Junáka Václav Ráliš – Grizzly a po něm i ing.Ota Muller-Nažari. Po velice předčasném úmrtí Nažariho se bohužel nenašel už nikdo, kdo by na sebe chtěl vzít odpovědnost za náročné vedení tak velké organizační jednotky, takže samostatná skautská střediska jsou dnes řízena přímo z krajské úrovně. Zásluhou Grizllyho postavený „skauťák“ na soutoku Labe a Chrudimky, který byl zlikvidován nejprve krádeží plechové střechy a následně požárem, ale naštěstí pojištěn, se stal paradoxně východiskem k realizaci „stavby století pardubického skautingu“. Skautského centra Vinice, o kterou se nejvíce zasloužili v podstatě tři bratři:Mgr. Petr Fiala-Figy, ing.Jiří Jungr-Jirka a ing.Jiří Oborník - Číbr. Ti s nasazením všech svých schopností a vůle dotáhnout věc až do úplného konce, při svém povolání a práci s dětmi, přes úvodní projekt, podporu pardubického magistrátu i pardubického kraje a granty z Evropské Unie, dovedli do realizace  stavbu za 40 milionů Kč, včetně jeho vybavení, které umožňuje obrovskou šíři aktivit, nejen skautských. To je věc, která jak známo, se v mnoha případech nedaří ani profesionálním úředníkům, což při otevření centra ocenili nejen zástupci veřejné správy, ale i zástupci všech dodavatelských firem.

 

A tak po 100 letech skautování v Pardubicích se otvírá nová kapitola jeho historie, která představuje, jak věříme začátek nového vzestupu skautingu, jehož program ve stále složitější civilizaci se stává stále potřebnějším. Skauti mají kamarády po celém světě, protože skautů spojených společným zákonem a slibem je ve 216 zemích na 40 milionů. V Česku je k letošnímu dubnu registrováno na 50 439 skautů a trend je stoupající, protože stále více rodičů má zájem o skautskou výchovu pro své děti. Zdá se, že to je reakce i reflexe společnosti na svou morální devastaci, projevující se obrovským počtem korupčních afér, podrazů a podvodů. Zdá se, že lidé začínají chápat, že určitý morální standard a zásada fair play představuje významnou ekonomickou kategorii, která je předpokladem fungující a relativně šťastné občanské společnosti, pro kterou chtějí pracovat i skauti.

 

A tak v  pondělí 6.října 2014 zahájíme v 17 hod ve Skautském centru Vinice oslavy 100 let pardubického skautingu, spojené s přednáškou bývalé předsedkyně Akademie věd, či Učené společnosti, skautky prof. Heleny Illnerové. Pohovoří o své práci a o životě v přednášce: “Život se světlem“ v 18 hod. Součástí programu bude i prohlídka centra od 15 hod a  občerstvení před přednáškou. V následujících dnech plánujeme „Festival skautských prezentací“ promítání skautských filmů a fotografií: vždy od 16 hod. V úterý 7.10. předvedou své skautské filmy a prezentace jednotlivá střediska, ve středu 8.10. budou na pořadu skautské expedice po celém světě, čtvrtek je vyhrazen renomovaným skautským fotografům: Voksovi, Stanovské, Jungrovi, Drahnému, Klabanovi jun. Ti všichni budou bojovat o divácké body. V průběhu festivalu bude centrum zpřístupněno již od 15 hod, což umožní všem návštěvníkům prohlídky centra a výstavy.

 

Po celou dobu oslav bude otevřena výstava dokumentující historii a činnost skautů na Pardubicku. V pátek a v sobotu dopoledne mají  centrum vyhrazeno pro sebe skauti a roveři domácího střediska Polaris. V sobotu úderem dvanácté hodiny se začnou v centru registrovat skauti roverského a oldskautského věku, kteří na Pardubicku skautovali a skautují, aby vytvořili symbolickou „stovku těch nejstarších“, kteří obdrží certifikát s pořadovým číslem podle věku. A také aby se společně vyfotografovali, zavzpomínali a poseděli u slavnostního táboráku. Nedělní dopoledne bude dnem otevřených dveří pro skauty a veřejnost, který zahrne slavnostní mši na počest 100 let pardubického skautingu s navazujícím slavnostním setkáním zástupců všech středisek z bývalé okresní Rady Junáka a s tématem vzájemné podpory a spolupráce do budoucna.

 

Paralelně poběží promítání nejlepších skautských filmů, výstava, prohlídky centra, aktivity pro návštěvníky i skauty, skautské suvenýry, občerstvení.

Průběh celých oslav bude fotograficky i filmově dokumentován a spolu se sběrem informací a artefaktů (nebo jejich fotografií) ze skautské minulosti Pardubicka vytvoří základ pro projekt digitálního archivu, v pořadí šesté pardubické expozitury Skautského institutu a také pro Almanach 100 let pardubického skautingu. Te chceme vydat v příštím roce.

 

Výzva:

V souvislosti s výročím uvítáme jakékoli materiály vážící se k historii skautingu v uplynulých sto letech, stejně jako hledáme potomky prof. Chlupáče a jeho prvních svěřenců. Kontaktovat nás můžete na E: polaris@skauti-pardubice.cz a M: 736 605 535.

 

Jan Kašpar-Benny,    Ing.Jiří Klaban - Kyb


Filantropa jako experiment oslav 100 let pardubického skautingu

 

Základem tohoto projektu je v podstatě solidarita vyjádřená světově uznávaným morálním příkazem „Miluj bližního svého, jako sebe samého“ nebo skautským příkazem: “silnější pomáhá slabšímu“.

 

Možnost uplatnění těchto zásad si představujeme ve formě dobrovolného vstupného, což je údajně právně čistý způsob, jak umožnit lidem – filantropům - podpořit jednak charitativní programy neziskové organizace Člověka v tísni (50% výtěžku) jednak současně podpořit skauting ve středisku Polaris, zahrnující i oslavy 100 let pardubického skautingu(50% výtěžku).

 

Zatímco při zahájení a při projekcích (6-9.10) bude občerstvení v režii střediska, náročné občerstvení v sobotu a v neděli na Oldskautfestu (2 teplá jídla) bude cena občerstvení odvozena pouze od ceny surovin. Skauti i veřejnost se mohou projevit jako filantropové a podpořit pořádající středisko i charitu zároveň. Na všech akcích oslav, slavnostním zahájením počínaje. A to s použitím volně přístupné kasičky Filantropa. Výsledek experimentu bude zveřejněn na sobotním táboráku.

Kyb